W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o Parku Nadrzecznym

Porozmawiajmy o Parku Nadrzecznym
23.09.201911:37

Zapraszamy Państwa do udziału w podsumowującym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym szczegółowego zagospodarowania części doliny Bystrzycy w terminie 27 września 2019 r., które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 30, ul. Nałkowskich 110, o godz. 17.00. Podczas spotkania porozmawiamy o koncepcji, na podstawie dotychczas zgłaszanych uwag i opinii oraz omówimy konkretne rozwiązania dla terenu opracowania Parku Nadrzecznego w Lublinie wraz plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów.

 Wciąż można przesyłać swoje uwagi i propozycje na adres mailowy: konsultacje@lublin.eu lub za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie www.lublin.eu/konsultacje.
Cele opracowywanej koncepcji zakładają:

  • udostępnienie terenów o wartościach przyrodniczych, ekologicznych, kulturowych i krajobrazowych w celach rekreacji krajoznawczej, wypoczynku oraz edukacji ekologicznej i kulturowej, z zachowaniem wszelkich walorów fauny i flory występującej wzdłuż koryta rzeki Bystrzycy oraz na jej terenach zalewowych, w obszarze pomiędzy ulicą Żeglarską i mostem kolejowym – ul. Janowska,
  • zagospodarowanie terenu z ruinami dawnego młyna celem utrwalenia tożsamości lokalnej miejsca przeznaczonego dla wydarzeń kulturalnych, działań edukacyjnych czy spotkań mieszkańców,
  • wzbogacenie atrakcyjności terenu poprzez wyposażenie w urządzenia sportowe i rekreacyjne dla wszystkich grup wiekowych,
  • rozbudowa komunikacji pieszej i rowerowej ze zróżnicowaniem ich przebiegów i nawierzchni, z dbałością o bezpieczeństwo i atrakcyjność odbywającego się na nich ruchu,
  • rozbudowa stref parkowania przy osiedlu Łąkowa w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców,
  • rozwijanie wrażliwości na piękno naturalnego i wzajemne relacje różnych kontekstów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych oraz naturalną aktywność rzeki i towarzyszących jej terenów zalewowych.