W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Raport z konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublina na lata 2020-2029

Raport z konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublina na lata 2020-2029
20.11.202012:40

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublina na lata 2020-2029, których celem było pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu.


Konsultacje trwały od od 12 sierpnia do 27 września 2020 roku.
W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostały:

  • otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich interesariuszy
  • oraz warsztaty z pisania uwag do projektu Gminnego Planu Rewitalizacji w formule on-line.

Mieszkańcy i mieszkanki mieli również możliwość przesyłania swoich uwag za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.lublin.eu.
Raport oraz prezentacja z przebiegu konsultacji znajduje się na końcu artykułu w formacie plików do pobrania.

 

►►►►►

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe.

GPR określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

Pliki do pobrania