W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Dolina Czerniejówki

Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki – w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym".

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach, które poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozpoczną się w kwietniu 2017 roku, a zakończą w listopadzie 2017 roku. Konsultacje będą dotyczyć przyszłego zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki.

Granice obszaru wyznacza uchwała nr 591/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czerniejówka – część IV.


Obszar doliny rzeki Czerniejówka, którego dotyczą konsultacje społeczne

Obszar dotyczy doliny rzeki Czerniejówki na odcinku od dawnych Zakładów Drożdżowych przy ul. Kunickiego (od północy) do ul. Głuskiej (od południa). Obszar opracowania obejmuje pogranicze dwóch Dzielnic Lublina: Dziesiątej i Kośminka. Teren charakteryzuje się obszarami zielonymi (zieleń nadrzeczna, ogrody działkowe, wody otwarte) pomiędzy terenami zabudowanymi w części zdegradowanymi, wymagającymi procesów naprawczych.

Dolina rzeki Czerniejówki jest ważnym elementem systemu ekologicznego naszego miasta.

W ramach konsultacji odbędą się m.in.

  • spotkania informacyjne z mieszkańcami (kwiecień),
  • spacer terenowo-przestrzenny (maj; udział przewodnika - specjalisty z zakresu architektury krajobrazu, oraz miejskich planistów),
  • konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół (czerwiec; Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2),
  •  spotkanie podsumowujące (listopad).

 

Kontakt:

Wydział Planowania UM Lublin
Biuro Projektu "Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym"
Bogumił Postawski
tel. 81 466 2360

Biuro Partycypacji Społecznej

 

Konsultacje z mieszkańcami są realizowane dzięki uzyskaniu przez Miasto Lublin grantu z projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania

Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki.odt [ilość pobrań: 273]
Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki
Mapa obszaru doliny rzeki Czerniejówki objętego konsultacjami.jpg [ilość pobrań: 406]
Mapa obszaru doliny rzeki Czerniejówki objętego konsultacjami