W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zdrowie

W Polsce można leczyć się:

 • w publicznych placówkach opieki zdrowotnej (przychodniach i szpitalach) - bezpłatne i wyłącznie dla osób ubezpieczonych
 • w prywatnych przychodniach i szpitalach – płatnie.

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby ubezpieczone mają prawo do nieodpłatnej opieki zdrowotnej (profilaktyka chorób i urazów, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja, zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie). Ubezpieczyć się można płacąc składkę do Narodowego Funduszu Zdrowia, który finansuje opiekę zdrowotną w Polsce. Jak to się robi? Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

 • wszystkie osoby zatrudnione w Polsce, również cudzoziemcy(ki). Jeśli pracujesz w Polsce legalnie i Twój pracodawca odprowadza składkę zdrowotną do NFZ, z bezpłatnej opieki medycznej korzystać mogą również członkowie Twojej najbliższej rodziny (jeśli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu).
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • służby mundurowe, posłowie, prawnicy, emeryci i renciści, osoby duchowne
 • uchodźcy (status uchodźcy musi być przyznany w Polsce) oraz cudzoziemcy(ki) objęci ochroną uzupełniającą i programem integracyjnym w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie (w Lublinie: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie)
 • dzieci uczęszczające do szkoły (w ramach opieki zapewnianej przez szkołę), nawet jeśli pobyt ich rodziców nie został w Polsce zalegalizowany.

Jeśli prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą, masz obowiązek samodzielnego odprowadzania składki zdrowotnej za siebie (oraz za swoich pracowników!).

Jeśli nie spełniasz żadnej z tych przesłanek, możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Lubelskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przy wizycie u lekarza w państwowej przychodni, niezbędne jest podanie numeru PESEL oraz pokazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna w przypadku osób niepełnoletnich)

Gdzie znaleźć lekarza?

W wyszukiwarce NFZ, po wpisaniu województwa, miasta, ulicy oraz typu placówki, system wyszuka najbliżej położony obiekt. Jeśli wybierasz się do jakiejkolwiek placówki, zwróć uwagę na to, czy jest oznakowana napisem NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), co oznacza, że świadczone w niej są usługi bezpłatnie dla osób ubezpieczonych. W przeciwnym wypadku za wizytę będzie trzeba zapłacić.

Skierowanie

W Polsce lekarzem pierwszego kontaktu jest lekarz ogólny (rodzinny), który decyduje o ewentualnych badaniach dodatkowych czy konsultacji specjalistycznej. Dopiero po udaniu się do lekarza pierwszego kontaktu otrzymasz skierowanie do pozostałych specjalistów. Skierowanie nie jest potrzebne w przypadku wizyt u: ginekologa/położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa, dentysty. Niektóre grupy osób, takie jak: inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, niewidome cywilne ofiary działań wojennych, osoby chore na gruźlicę, osoby żyjące z wirusem HIV, dawcy narządów, osoby uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych w zakresie leczenia odwykowego, uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, również nie potrzebują skierowań od lekarza pierwszego kontaktu.

Nagłe sytuacje - pogotowie i numery alarmowe

W nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu sytuacjach należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 lub bezpośrednio na pogotowie ratunkowe: 999 w celu wezwania karetki pogotowia. Wzywając pogotowie, należy podać następujące informacje:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania
 • kto potrzebuje pomocy
 • kto wzywa pogotowie

Ciąża i poród w Polsce

Polecamy poradnik Polskiego Forum Migracyjnego i Fundacji Rodzić po Ludzku "Jestem mamą w Polsce - informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce", dostępne po polsku, angielsku, rosyjsku, wietnamsku i arabsku.