W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Organizacje działające na rzecz cudzoziemców(ek) w Lublinie

Organizacje działające na rzecz cudzoziemców(ek) w Lublinie

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” powstało w 1995 roku i od tej pory zrealizowało kilkadziesiąt projektów – były to zarówno niewielkie projektu skierowane do społeczności lokalnej, poprawiające sytuację edukacyjną dzieci wiejskich, wymiany młodzieżowe, aktywizowanie młodzieży w kierunku działań wolontariackich i realizacji własnych projektów, jak i duże projekty, skierowane do najważniejszej grupy z którą współpracujemy, czyli do uchodźców/czyń i migrantów/tek. Stowarzyszenie realizuje następujące projekty: „OBCY? Zbliżenia” i „Chcemy mieszkać w Polsce”, czy projekt skierowany do kobiet uchodźczyń i migrantek pod tytułem „Głosem kobiet”, który ma na celu aktywizację społeczną tej grupy. W ramach działalności stowarzyszenia istnieje też drugi kierunek, prowadzony przez działającą przy organizacji Młodzieżową Grupę SZUM (grupa działa od 10 lat), który ma na celu wybudowanie w naszej okolicy Wiejskiego Centrum Alternatywnych Technologii. Centrum ma umożliwiać młodym ludziom budowę swoich domów w technologii ekologicznej, tradycyjnej, bez zaciągania kredytów bankowych, zgodnie z naturą, w ramach współpracy i kooperatywy, zachęcać do stosowania rozwiązań alternatywnych do powszechnie stosowanych, przy użyciu lokalnych materiałów.

Kontakt: Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5
21-132 Kamionka
Tel.:603 882 082 Tel.:+48 81 8527876
E-mail:
www.dlaziemi.org

Stowarzyszenie Homo Faber działa od 2004 roku a jego podstawowym obszarem zainteresowania jest relacja jednostki i władzy. Organizacja za cel stawia sobie krytyczne, i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka. Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną. Homo Faber stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań. Na bardziej praktycznym poziomie: Homo Faber jest pionierem działań „powitalnych” nastawionych na cudzoziemców i cudzoziemki – od kilku lat publikuje „Kapownik” – praktyczny przewodnik po życiu w Lublinie wydawany w formie kalendarza akademickiego w trzech językach; oprowadza cudzoziemców i cudzoziemki po Lublinie = kulturalnym, urzędowym, oszczędnym i historycznym, uczy języka i kultury polskiej.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (mapa)
Lublin, ul. Bursaki 12
pok. 310B (III piętro)

Tel./fax: +48 81 534 45 13
e-mail:
www.hf.org.pl

Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej. FIPP to lokalny ekspert w zakresie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców i cudzoziemek, realizuje również innowacyjny projekt „LOGIN:Lublin” oraz aktywnie włącza się w działania na rzecz społeczności cudzoziemskiej.

Kontakt:
Chopina 14/70
20-023 Lublin
tel.: +48 81 743 68 05
fax: +48 81 743 68 05

Centrum Wolontariatu. Centrum Wolontariatu w Lublinie istnieje od 1999 r. Pomysł powołania lubelskiego wolontariatu zrodził się na bazie działań prowadzonych przez młodzież i duszpasterzy skupionych w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, powołanym przez Abp. Józefa Życińskiego i kontaktów z liderem włoskiego wolontariatu, Stasiem Gawrońskim. Podejmowane projekty socjalne wskazały na potrzebę stworzenia Centrum Wolontariatu w naszym mieście. Od tego czasu za pośrednictwem Centrum Wolontariatu służbę podjęło blisko 20 tys. osób. Centrum Wolontariatu to organizacja kompleksowo zajmującą się wolontariatem. Główne kierunki działania to: koordynowanie pracą wolontariuszy, formacja, promocja oraz inspirowanie społeczności lokalnych, środowisk duszpasterskich do tworzenia klubów, biur i centrów wolontariatu.

BIURO
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
ul. Jezuicka 4 (I piętro)
20-213 Lublin
Tel.+48 81 534 2652, Fax: +48 81 532 4545,
e-mail:

SALA SZKOLENIOWA
ul. Głęboka 17
20-612 Lublin

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej istnieje od 1994 roku. Przez lata podejmowane były liczne działania na rzecz społeczności uchodźców i uchodźczyń, takie jak między innymi:

  • pomoc socjalna dla osób pozostających w procedurze azylowej, wsparcie międzykulturowe (zatrudnianie cudzoziemki narodowości czeczeńskiej w charakterze tłumaczki, łączniczki, wsparcia cudzoziemcom w szpitalach, przychodniach, szkołach i innych instytucjach), wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, pomoc rzeczowa (artykuły higieniczne, odzież, paczki dla dzieci na Mikołaja, turnusy integracyjne podczas wakacji, organizacja Dnia Dziecka)
  • pomoc socjalna, wsparcie międzykulturowe, psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, pomoc rzeczowa (leki, wyprawki szkolne, podręczniki, dopłata do mieszkań, finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach, artykuły higieniczne, odzież, turnusy integracyjne) - dla osób posiadających status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą.

Kontakt:
al. Unii Lubelskiej 15, tel.:/fax: 81 743 71 86