W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Miasta Otwarte 2015

W maju 2015 roku Lublin po raz kolejny został doceniony za działania wspierające cudzoziemców i cudzoziemki. Podczas IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych, w ramach konkursu Miasta Otwarte, otrzymaliśmy wyróżnienia za miejską strategię dotyczącą różnorodności kulturowej oraz integrująca społeczności imigranckie, promocje lubelskich uczelni za granicą, kompleksową pomoc społeczną, miejski punkt obsługi i zatrudnienie cudzoziemców i cudzoziemek.

Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych to największe spotkanie przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich sektorów – urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym przedstawicieli środowisk migranckich, praktyków ekspertów i aktywistów. Czwarte spotkanie we Wrocławiu odbyło się w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Poprzednie edycje Forum odbyły się w Krakowie (październik 2013), Lublinie (marzec 2013) oraz Warszawie (wrzesień 2014).

Podczas wrocławskiego IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych (14-17 maja) Miasto Lublin otrzymało, w ramach konkursu Miasta Otwarte, wyróżnienia za działania integracyjne na rzecz cudzoziemców, w tym:
 1. Wyróżnienie dla Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka za:
  • Miejską strategię dotyczącą różnorodności kulturowej oraz integracji imigrantów
  • Zatrudnianie cudzoziemców w urzędach miejskich
  • Promocję uczelni polskich wśród cudzoziemców
  • Działania na rzecz integracji studentów zagranicznych
  • Kompleksową pomoc społeczną dostępną dla cudzoziemców
  • Miejski punkt obsługi cudzoziemców
 2. Wyróżnienie dla Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin za miejską strategię dotyczącą różnorodności kulturowej oraz integracji imigrantów.
 3. Wyróżnienie dla Urzędu Miasta Lublin za zatrudnianie cudzoziemców w urzędach miejskich.
 4. Wyróżnienie dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin za promocję uczelni polskich wśród cudzoziemców oraz działania na rzecz integracji studentów zagranicznych.
 5. Wyróżnienie dla Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin za miejski punkt obsługi cudzoziemców.
 6. Wyróżnienie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za kompleksową pomoc społeczną dostępną dla cudzoziemców.

Organizatorami IV Forum są Stowarzyszenie Nomada z Wrocławia, Fundację Inna Przestrzeń z Warszawy i Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina.

Wyróżnienia w imieniu Prezydenta Miasta Lublin, podczas ceremonii otwarcia IV Forum Polityk Migracyjnych we Wrocławiu, odebrał Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Opis wyróżnionych praktyk miejskich tutaj

Podczas III Forum Polityk Migracyjnych w Warszawie (jesień 2014) Lublin został wyróżniony w 4 kategoriach, za:

 • zapraszanie migrantów: program Study in Lublin jako zinstytucjonalizowane działanie mające na celu przyciągnięcie studentów zagranicznych
 • zatrudnianie cudzoziemców w urzędach lokalnych: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
 • mieszkania chronione dla migrantów przymusowych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Urząd Miasta Lublin: w Lublinie cudzoziemcy mogą korzystać z trzech mieszkań chronionych, które zostały przekazane przez miasto i są jego własnością. Opiekę nad mieszkaniami, tak jak i kompleksową pomoc w integracji cudzoziemców, sprawuje lubelski MOPR.
 • system zarządzania różnorodnością kulturową: Urząd Miasta Lublin buduje trwałe mechanizmy w Urzędzie Miasta, które pozwolą trafnie i w sposób systemowy odpowiedzieć na zwiększającą się liczbę cudzoziemskich mieszkańców Lublina.