W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Lublin przyjmuje Standardy Piesze

09.02.201713:05

Prezydent Krzysztof Żuk podpisał zarządzenie w sprawie wdrożenia w Lublinie Standardów pieszych, - dokumentu przedstawiającego rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i wygody poruszania się po mieście, włączając w to eliminację barier architektonicznych i upłynnienie ruchu. Standardy zostały opracowane przez dr Andrzeja Brzezińskiego z Politechniki Warszawskiej - Biuro Konsultingowo-Projektowe TransEko, we współpracy z lubelskimi społecznikami oraz urzędnikami.

Zarządzenie Prezydenta jest efektem realizowanego od 2014 r. przez Fundację Tu Obok i Miasto Lublin projektu  „Miasto dla Ludzi. Lubelskie Standardy Piesze”. Uczestnicy projektu, wpsólnie z prof. Janem Gehlem - wybitnym kopenhaskim architektem i urbanistą, wykonali wówczas symboliczny „pierwszy krok” do budowy miasta przyjaznego dla ludzi. Kolejnym działaniem była analiza i opracowanie podczas m.in. spotkań z mieszkańcami wytycznych w zakresie czterech głównych zagadnień: płynności ruch, potrzeb pieszych, spędzania czasu i atrakcyjnej przestrzeni.

- Miasto Lublin jako jedno z pierwszych w Polsce podjęło problematykę ruchu pieszego w mieście, zwieńczoną przygotowaniem i wdrożeniem tak ważnego dokumentu, jakim są Standardy Piesze. Nie byłoby dzisiejszego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie naszych partnerów społecznych, którzy przyszli do nas z pomysłem projektu „Miasto dla Ludzi”. Efekty tego projektu i wypracowane know-how dzięki spotkaniom z mieszkańcami, stanowią dla nas kierunek do działań w stronę miasta przyjaznego mieszkańcom. Jest to też kolejny przykład potwierdzający, że dzięki partycypacji społecznej i współpracy na linii miasto-mieszkańcy, jesteśmy w stanie zmieniać Lublin na lepsze – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Symbolicznym „drugim krokiem” było zakończenie projektu „Miasto dla Ludzi” i przekazanie jego efektów Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi w dniu 12 lutego 2016 roku podczas podpisania Deklaracji Lubelskich Standardów Pieszych przed Centrum Kultury w Lublinie. Uczestnicy tego wydarzenia zobowiązali się w niej do dalszych prac i szerokiej współpracy związanej z poprawą warunków ruchu pieszego w Lublinie, w tym przygotowaniu i wdrożeniu do realizacji dokumentu „Lubelskich Standardów Pieszych”, które dziś zostały podpisane przez Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin.

Dokument składa się z czterech głównych części, tj. kierunków rozwoju, diagnozy, koncepcji sieci pieszej oraz kart i przykładów rozwiązań. Kształtowanie przestrzeni związanej z potrzebami pieszych będzie odbywać się w trzech skalach: planistycznej, ulicy i detalu. Pierwsza obejmuje poziom studium uwarunkowań, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz duże obiekty powierzchniowe i liniowe; druga związana z koncepcją podstawowej sieci pieszej dotyczy zwłaszcza projektów na przebudowę ulic i placów, a trzecia m.in. rodzaje nawierzchni, elementy małej architektury i bieżące utrzymanie. W obrębie wszystkich trzech skal istnieją zidentyfikowane i opisane główne problemy i potrzeby pieszych, związane z możliwością bezpiecznego i wygodnego poruszania się po mieście.

- Podpisany dokument zbiera w jednym miejscu i problemy rozwoju ruchu pieszego w Lublinie i propozycje rozwiązań, które sprawią, że Lublin będzie przyjaznym miastem dla pieszych. Jeśli będzie żywym dokumentem to pozwoli uniknąć w przyszłości kwestii  spornych przy remontach i przebudowie ulic - mówi Marta Kurowska z Fundacji “tu obok”, koordynatorka Projektu „Miasto dla Ludzi”

Lubelskie Standardy Piesze są dokumentem otwartym, tj. umożliwiającym dokonywanie w nim aktualizacji i uzupełnień, związanych z postępem wiedzy i technologii. Będą uwzględniane w ramach prac związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem infrastruktury pieszej. Przedstawione rekomendowane karty rozwiązań w formie graficznej i opisowej obejmują różne sytuacje związane
z projektowaniem przestrzeni dla pieszych.

Wyróżnione zostały trzy główne sposoby organizacji ruchu pieszego tj. strefa piesza typu woonerf, ciąg przy jezdni, ciąg odseparowany oraz wprowadzone pasy funkcjonalne. Organizacja ruchu na chodniku zakłada wydzielenie pasa ruchu pieszego o jednolitej nawierzchni i braku innych przeszkód, oraz stref bocznych z innej nawierzchni, dowiązanych do ścian budynków, zlokalizowanych w strefach obsługi technicznej, społecznej i buforowej. Rekomendowaną nawierzchnią dla ciągów pieszych są duże płyty chodnikowe.

Szczególna uwaga zwrócona jest na problem bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Wybrane z rozwiązań, tj. azyle i wyniesione przejścia dla pieszych, są już stosowane z powodzeniem na ulicach Lublina. Inne obejmują m.in. zawężanie szerokości ulicy w miejscu przejścia lub zachowanie ciągłości i wyniesienie chodnika w rejonie zjazdów.

Kolejnym etapem działań po podpisaniu zarządzenia będzie powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Standardów Pieszych oraz Mobilności Aktywnej, składającego się z przedstawicieli komórek oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin. Zespół będzie miał za zadanie opracowania efektywnego procesu wdrażania Standardów Pieszych, przeprowadzenia analizy innych dokumentów związanych z mobilnością miejską tj. Polityka Rowerowa, Standardy Rowerowe i inne, wraz z propozycją ich aktualizacji, a także możliwości współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic i różnymi instytucjami w zakresie mobilności miejskiej.

Pliki do pobrania

Standardy Piesze - opis skrócony.pdf
Standardy Piesze - opis skrócony
Standardy piesze_cz_A_Kierunki rozwoju.pdf
Standardy piesze_cz_A_Kierunki rozwoju
Standardy piesze_cz_B_Diagnoza.pdf
Standardy piesze_cz_B_Diagnoza
Standardy piesze_cz_C_Koncepcja sieci pieszej.pdf
Standardy piesze_cz_C_Koncepcja sieci pieszej
Standardy piesze_cz_D_Karty i przykłady.pdf
Standardy piesze_cz_D_Karty i przykłady

POLECAMY

<

13.11.2019

>
Nie zaplanowano żadnych wydarzeń w wybranym dniu.

Październik 2019

Listopad 2019

Grudzień 2019

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec 2020

Kwiecień 2020

Maj 2020

Czerwiec 2020

Lipiec 2020

Sierpień 2020

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
1
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30 31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
31
1 2 3 4