Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Kampania

Kampania Rowerowy Maj 2017

Zasady kampanii są proste, a zabawa trwa pełen miesiąc. Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły w maju na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach otrzymuje dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy plakat Rowerowego Maja. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii nagrody dla uczniów i dla klas. Najbardziej rowerowa szkoła otrzyma zadaszony parking rowerowy.

Najlepsze klasy, w każdej ze szkół – otrzymają grupowe wejściówki na obiekty sportowe i do instytucji kultury, ufundowane przez partnerów Kampanii, a najlepsi uczniowie oraz uczennice nagrody niespodzianki – akcesoria rowerowe.

Główne cele:

 • Zachęcenie dzieci do jazdy rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły, w tym jako dawka codziennego ruchu poprawiająca zdrowie i zwiększająca odporność na choroby;
 • Nauka bezpiecznych zachowań na drodze poprzez regularne poruszanie się na rowerze i ćwiczenie umiejętności jazdy;
 • Kształtowanie postaw ekologicznych, rozumienie roli i znaczenia roweru jako przyjaznego dla otoczenia środka transportu;

Harmonogram:

 • Termin Kampanii to miesiąc maj, w dniach od 4 do 31 maja (20 dni szkolnych).
 • Termin spotkania wprowadzającego dla nauczycieli-koordynatorów – 23 marca.
 • Termin promocji kampanii - do końca kwietnia.
 • Termin zgłaszania szkół chętnych do wzięcia udziału w kampanii - do 20 marca.
 • Przekazanie materiałów drukowanych do zarejestrowanych szkół dzienniczków dla uczniów, broszur dla rodziców, plakaty, naklejki, dzienniki rowerowej aktywności do końca kwietnia
 • 4 - 31 maja - przebieg akcji w szkołach, przekazanie dokumentacji ze szkół od nauczycieli - koordynatorów do Organizatora
 • I połowa czerwca – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie Kampanii

Rekrutacja szkół

Głównym odbiorcą akcji są szkoły podstawowe i klasy 4-6, ale też pracownicy szkoły. Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenie placówki przez władze szkoły; formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie rowerowymaj.lublin.eu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dyrektorzy zakwalifikowanych placówek wyznaczają nauczyciela - szkolnego koordynatora, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami i Urzędem Miasta.

Warsztaty i szkolenia nauczycieli

23 marca Ratusz ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, sala 24 odbędzie się spotkanie z nauczycielami - koordynatorami akcji oraz dyrektorami ze wszystkich zgłoszonych placówek. Celem spotkania jest zapoznanie koordynatorów i dyrekcji z celami i dokładnym przebiegiem Kampanii, przekazaniem materiałów oraz wyjaśnieniem wszystkich wątpliwości.

Warsztaty w szkole

We wszystkich szkołach mogą zostać zorganizowane warsztaty informacyjne przed rozpoczęciem kampanii, w marcu i kwietniu. Warsztaty będą zachęcać uczniów i uczennice do udziału w Rowerowym Maju, do regularnego poruszania się rowerem, przekazując zwięźle informacje o logistyce Kampanii i o nagrodach.
Dodatkowo, istnieje możliwość zorganizowania zajęć praktycznych dla uczniów dotyczących bezpiecznej jazdy rowerem po mieście, jako rozszerzenie lekcji wychowania komunikacyjnego. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Lublinie od 2013 roku, co pozwoliło na przeszkolenie ponad 4 tysiąca uczniów i osób dorosłych. Zajęcia będą odbywać się pomiędzy kwietniem a czerwcem. Uzupełnieniem bazy wiedzy jest aplikacja na smartfon - Rowerowa Edukacja (system Android) – na stronie www.LublinRowerem.pl/edukacja

Materiały Kampanii

 • broszura dla rodziców (4 str. A5) o zasadach akcji, korzyściach z jazdy rowerem, przygotowaniu dziecka do jazdy, wydarzeniach Rowerowego Maja, kontakt itd.;
 • dziennik dla każdego ucznia i uczennicy, z miejscem na naklejki na każdy dzień;
 • małe naklejki do wklejania na plakaty dla szkół i do dzienniczków;
 • dzienniki rowerowej obecności

Przebieg akcji

Kampania ma bardzo proste, jasne zasady gry - zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

 • najbardziej rowerowa szkoła w Lublinie otrzyma zadaszony parking rowerowy,
 • najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do centrów sportu i kultury itp.,
 • najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – upominki rowerowe.
 • nagrody upominki – dla każdego aktywnego uczestnika/uczestniczki Kampanii

O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej szkole lub klasie.
Szkolni koordynatorzy przekazują rodzicom (przez uczniów) broszury informacyjne, zaś wychowawcom zgłoszonych klas - dzienniczki dla uczniów i dziennik  rowerowej obecności, wieszają w widocznym miejscu w szkole plakat rowerowej aktywności klas oraz zamieszczają informacje dotyczące kampanii na stronie internetowej szkoły i na profilu FB;

 • szkolny koordynator zorganizuje również szkolny apel w czerwcu na którym zostaną uroczyście wręczone nagrody aktywnym uczniom, dostarczone przez organizatora;
 • każdego dnia na pierwszej lekcji uczniowie, którzy przyjechali rowerem lub w inny dopuszczony sposób, pobierają od nauczyciela 2 naklejki - jedną wklejają do dzienniczka a drugą na plakat ogólny umieszczony na korytarzu;
 • nauczyciel każdego dnia podczas pierwszej lekcji sprawdza obecność w dzienniku rowerowej obecności;
 • skany dzienników rowerowej obecności trafiają od szkolnego koordynatora do organizatora 17 maja, oraz 31 maja - skany dzienników w wersji ostatecznej;
 • szkolny koordynator będzie przekazywał zdjęcia z przebiegu akcji do organizatora;

Wręczenie nagród

Wręczenie głównych nagród tj. dla najbardziej rowerowej szkoły (zadaszony parking rowerowy) i najbardziej aktywnych klas w poszczególnych szkołach odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia Kampanii w I połowie Kampanii.
Wręczenie nagród indywidualnych oraz pozostałych nagród grupowych dla najaktywniejszych klas odbędzie się podczas apeli w szkołach.

Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Lublin w partnerstwie z Towarzystwem dla Natury i Człowieka. Pomysłodawcą kampanii jest Miasto Gdańsk.

Kontakt

Koordynator kampanii Rowerowy Maj 2017
Michał Wolny – Porozumienie Rowerowe
tel. 81 743-71-04 lub 8888-44-666
e-mail:
www.rowerowymaj.lublin.eu

Biuro Partycypacji Społecznej, referat ds. mobilności aktywnej
Maciej Lubaś
ul. Bernardyńska 13 (Pałac Parysów), Pok. 108
tel. 81 466-20-51
e-mail:
www.rowerowymaj.lublin.eu