Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Regulamin

Regulamin Rowerowy Maj 2017

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Kampania „Rowerowy Maj” (zwana dalej „Kampanią”) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i oraz pracowników w/w. placówek z terenu miasta Lublin

2. Kampania organizowana jest przez Urząd Miasta Lublin (zwane dalej Organizatorem) w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Pomysłodawcą). Partnerem kampanii Rowerowy Maj w Lublinie jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.

4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

 1. najbardziej rowerowa szkoła w Lublinie otrzyma wiatę rowerową,
 2. najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do instytucji kultury i sportu,
 3. najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – upominki rowerowe.

5. O wyniku klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej klasie.

6. Kampania adresowana jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

7. Najbardziej rowerowa szkoła to placówka o najlepszej frekwencji rowerowej w kampanii  liczba przyjazdów uczniów do szkoły w maju podzielona przez ilość wszystkich uczniów szkoły.

HARMONOGRAM KAMPANII

8. Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego koordynatora do dnia 20 marca br. oraz poinformowanie wszystkich potencjalnych uczestników i ich opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kampanii działając na podstawie Art. 23 ust.1 pkt.4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

9. Zarejestrowane szkoły otrzymają do dnia 28 kwietnia 2017 r. komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i pracowników szkół, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe i szkolne dzienniki rowerowe.

10. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach) do szkoły w dniach od 4 do 31 maja 2017 r.

11. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, przy sprawdzaniu obecności na pierwszej lekcji.

12. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje danego dnia dwie naklejki .

13. Uczestnicy przyklejają naklejkę w książeczce rowerowej, na plakat klasowy.

14. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym.

15. Szkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:

 1. przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do 28 kwietnia 2017 r.,
 2. przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas zgłoszonych do Kampanii - do dnia 28 kwietnia 2017r.,
 3. zawieszenia w holu szkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 28 kwietnia 2017r.,
 4. umieszczenia na szkolnej stronie internetowej i w mediach społecznościach należących do placówki przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii,
 5. przekazania organizatorowi dzienników rowerowych 17.05.2017 oraz w dniu jej zakończenia – 31.05.2017 w formie pliku Arkusza Kalkulacyjnego na adres: rowerowymaj@lublin.eu
 6. zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora,
 7. Poprawne wprowadzanie przyjazdów uczniów w elektronicznym klasowym dzienniku rowerowym,
 8. Przekazania listy uczniów z placówki biorącej udział w kampanii Rowerowy Maj, przed jej rozpoczęciem
 9. Wypełnienia ankiety podsumowującej przez szkolnego koordynatora Kampanii, do 15.06.2017

16. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: rowery.lublin.eu oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.

17. Nagrody zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora.

18. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.

 

Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie:  Rowery.Lublin.eu