W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Grant na start
04.02.202108:43

Początki są trudne, szczególnie, gdy pojawia się nieoczekiwana pandemia. Proponujemy grant dla nowopowstałych organizacji i zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Przed złożeniem wniosku zapraszamy do konsultacji planowanego projektu z pracownikami i pracowniczkami Biura Partycypacji Społecznej.

Zachęcamy do udziału w naborze ofert na dotacje przeznaczone na rozwój młodych organizacji pozarządowych! Państwa organizacja właśnie rozpoczęła swoją działalność? Brakuje funduszy na pierwsze działania? Przyda się doświadczenie przy realizacji zadań publicznych zlecanych przez gminę, które podlega ocenie przy otwartych konkursach ofert?
Zapraszamy po Grant na start! Traktujemy organizacje pozarządowe jako istotny element  dla rozwoju wspólnot lokalnych w Lublinie. Zależy nam na zgłoszeniach od organizacji pozarządowych, które działają na rzecz budowania więzi z mieszkańcami i mieszkankami oraz docierają do jak największej grupy osób, przyczyniając się do rozwoju partycypacji społecznej. Celem naboru jest wsparcie startu organizacji w działaniach na rzecz naszego miasta.

Przewidywany budżet Biura Partycypacji Społecznej w 2021 roku na realizację zadań w trybie małego grantu to 30 000 zł. Zapraszamy do składania ofert do wyczerpania środków. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe zarejestrowane po 1 stycznia 2018 roku. Maksymalna kwota dotacji, o jaką starać się można na realizację zadania publicznego wynosi 5000 zł. Oferty powinny dotyczyć zadań określonych w rozdziale 5 par. 6 ust. 11 Programu współpracy na rok 2021, tj. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 r. Przed złożeniem oferty zachęcamy do kontaktu z pracownikami i pracowniczkami Biura Partycypacji Społecznej w celu omówienia projektu.

Oferty realizacji zadania publicznego należy złożyć elektronicznie w generatorze Witkac oraz w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów  osobiście w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców (bezpośrednia obsługa realizowana jest nadal przez Biura Obsługi Mieszkańców zlokalizowane przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Wolska 11, Szaserów 13-15 w godzinach: 7.45-15.15) lub za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, 20-109 Lublin.

Co dalej dzieje się z ofertą?
W ciągu 2 dni dokonywana jest ocena formalna oferty:

  1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert
  2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.
  3. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.
  4. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.
  5. Łączna kwota środków finansowych przekazanych oferentowi w trybie art. 19 a ustawy, w tym roku kalendarzowym, jest mniejsza niż 20 000 zł.
  6. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
  7. Oferta zawiera wymagane załączniki.
  8. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych. Jeśli oferta zawiera inny błąd formalny należy go opisać.

W przypadku oferty spełniającej wymogi formalne, jest ona poddawana ocenie merytorycznej pod kątem celowości realizacji zadania publicznego, a następnie publikowana w sposób wskazany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Lublin (w ciągu 7 dni roboczych na kolejne 7 dni roboczych). Każdy może zgłosić uwagi do opublikowanych ofert. Następnie niezwłocznie zawierana jest umowa na realizację zadania publicznego.

Zapraszamy do składania ofert!
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail:
tel. 81 466 2550

Facebook Obywatelski Lublin