W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja Restaurare Basilicam

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja Restaurare Basilicam
21.08.201414:50

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 14.08.2014 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Fundacja "Restaurare Basilicam" w Lublinie, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki - Miasto kultury - Koncert muzyki Krzesimira Dębskiego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.09.2014 r. do 21.10.2014 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 10 000 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Lublin zamierza zlecić Fundacji "Restaurare Basilicam" realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 28.08.2014 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. (81 466 37 00)

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją "Restaurare Basilicam".

Wydział Kultury, ul. Złota 2, 20-112 Lublin, tel.: 466 37 00, fax: 81 466 37 01

Facebook Obywatelski Lublin