W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Lubelski Klub Szachowy w Lublinie

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Lubelski Klub Szachowy w Lublinie
18.08.201408:31

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Lubelski Klub Szachowy w Lublinie, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 1 września do 28 listopada 2014 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 10.000 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2014 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny, skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 8-18 w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior lat mieszkających lub uczących się w Lublinie. Polegać będzie na prowadzeniu systematycznych zajęć szkoleniowych w szachach oraz udział zawodników w zawodach. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Lubelskim Klubem szachowym w Lublinie.

Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki ul. Filaretów 44 20-609 Lublin tel. 81 466 38 00

Facebook Obywatelski Lublin