W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs - Dzielnice Kultury

Otwarty konkurs - Dzielnice Kultury
06.08.202114:54

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Dzielnice kultury w 2021 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Zadanie: Dzielnice kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.

 

Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności: realizację działań o charakterze edukacji kulturalnej, działania integrujące społeczności lokalne, aktywizujące i włączające je w czynne uczestnictwo w kulturze; wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.

Zadanie może być realizowane w następujących dzielnicach Lublina: Abramowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Sławinek, Węglin Południowy, Wrotków,  Zemborzyce. Oferty dotyczące działań w innych dzielnicach Lublina zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Oferent powinien zapewnić równy dostęp do realizowanych wydarzeń dla mieszkanek i mieszkańców wskazanych dzielnic Lublina bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne.

Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. Dz. U. Z 2020 r., poz. 1062).

W niniejszym konkursie do rozdysponowania jest kwota 80 tys PLN. 

Na oferty czekamy do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30.

Wszystkie szczegółowe informacje niezbędne do przygotowania oferty znajdują się w załączniku. 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin