W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Szkolenie z PPK - podsumowanie

Szkolenie z PPK - podsumowanie
18.02.202108:51

W dniu 16 lutego br. odbyło się szkolenie on-line dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dziękujemy za udział w spotkaniu i przedstawiamy podsumowanie wiedzy przekazanej przez Pana Dawida Korczyńskiego - specjalistę ds. wdrażania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych w województwie lubelskim z Państwowego Funduszu Rozwoju.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami z Państwowego Funduszu Rozwoju, którzy mogą przeprowadzić darmowe szkolenie dla Państwa organizacji z zakresu PPK.

I. PODSTAWOWE ZASADY PPK

  1. powszechność
  2. dobrowolność
  3. opłacalność
  4. docelowa wypłata po 60 roku życia (można wcześniej)
  5. prywatność
  6. na przyszłość
  7. dziedziczność
    Uwaga! PPK to nie jest system emerytalny.

II. ELEMENTY PPK
Pracownik: 2% obowiązkowe (od pensji brutto) + 2 % dobrowolne
Pracodawca: 1,5 % obowiązkowe + 2% dobrowolne
Państwo: 250 zł opłaty powitalnej/jednorazowej (po min 3 miesiącach oszczędzania) + 240 zł dopłata roczna
Uwaga! % od pensji naliczany jest od pensji brutto, a pobierany od pensji netto. Obliczany jest nie tylko od samej pensji, ale też dodatkowych benefitów, a więc nagród, dodatków itp.

III. KTO?
Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Również osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych (opłaty nie są pobierane) podlegają PPK.

IV. KIEDY MOGĘ ZOSTAĆ ZAPISANY DO PPK?
Kiedy upłynie 3 miesięczny okres zatrudnienia u danego pracodawcy.
Uwaga! Automatycznie zapisywane są osoby między 18 a 55 rokiem życia (mogą złożyć rezygnację).

V. CZY STOWARZYSZENIE ZATRUDNIAJĄCE 7 OSÓB MA OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY Z WYBRANYM FUNDUSZEM, JEŻELI ŻADEN Z PRACOWNIKÓW NIE DEKLARUJE CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PPK?
Zgodnie z ustawą o PPK podmioty, które mają status mikro firmy (zatrudniają max 9 osób i osiągają obrót nie większy niż 2 mln euro rocznie ), jeśli wszyscy pracownicy złożą Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat,  firma nie musi podpisywać nawet umowy o zarządzanie z instytucją finansową. Jeśli natomiast choć jeden pracownik chciałby być w PPK to dla niego trzeba wybrać instytucję finansową, podpisać z nią umowę o zarządzanie i w imieniu pracownika podpisać umowę o prowadzenie w jego imieniu i na jego rzecz.

VI. CZY PIENIĄDZE SĄ DZIEDZICZONE?
Tak (bez podatku), jednak spadkobiercy muszą się zwrócić do instytucji finansowej: 50% współmałżonek, 50% wskazane osoby uprawnione (może być to osoba spoza rodziny).
Uwaga! W przypadku rozwodu nastąpi wymiana po 50% między współmałżonkami. Gdy 1 osoba nie posiada PPK, otrzyma 50% środków współmałżonka.

VII. KOSZTY INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Obecnie  średnia opłata za zarządzanie PPK wynosi 0,35 % wartości aktywów netto (max to 0,5% w skali roku).

VIII. REZYGNACJA
Można wiele razy w ciągu roku, bez ograniczeń.
Uwaga! Zwroty z PPK są opodatkowane.

Więcej informacji na stronie:
mojeppk.pl, m. in. kalkulator PPK

Facebook Obywatelski Lublin