W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wsparcie przy projektach kulturalnych dla organizacji pozarządowych

Wsparcie przy projektach kulturalnych dla organizacji pozarządowych
20.12.201914:57

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, że został ogłoszony konkurs na realizację zadania Miasto Kultury na 2020 rok. Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty działające w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie do składania ofert zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Nabór wniosków trwa do 9 stycznia 2020 roku do godz. 15.30.
Informujemy, że z powodu zmniejszenia w budżecie miasta środków na zadania z zakresu kultury przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych nie będzie w tym roku konkursu na projekty wieloletnie i drugiego konkursu na projekty jednoroczne w ramach zadania Miasto Kultury.
Informujemy, że

  1. w dniach 30.12.2019 r. oraz 2-3.01.2020 r. w godz. 7.30 – 15.30
  2. w dniach 7 – 8.01. 2020 r. w godz. 7.30 – 18.00

wszystkim zainteresowanym udzielamy konsultacji i służymy pomocą telefonicznie (81 466 37 06, 81 466 37 08, 81 466 37 11, 81 466 37 13) oraz w siedzibie wydziału przy ul. Złotej 2 pok. nr 30.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że od 1 marca 2018 roku obowiązują nowe wzory ofert.
Informujemy, że w konkursie rozpatrywane będą wyłącznie oferty, w których udział wkładu własnego finansowego (pkt. V. B31. oferty realizacji zadania publicznego) w stosunku do planowanej dotacji (pkt. V.B2. oferty realizacji zadania publicznego) wyniesie nie mniej niż 5% (wkład własny finansowy nie obejmuje świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

Po doświadczeniach z konkursu Dzielnice Kultury w 2020 roku zwracamy Państwa uwagę na najczęstsze problemy związane z wypełnianiem nowych wzorów ofert:
- w nowym wzorze najważniejsze są rezultaty - akceptacja sprawozdania końcowego
i rozliczenie dotacji będzie polegało na weryfikacji przez zleceniodawcę zgłoszonych w ofercie działań i rezultatów, dlatego należy je właściwie sformułować w sposób umożliwiający  rozliczenie się z nich (rezultaty rozumiemy jako policzalne produkty np. liczba godzin warsztatów, ilość wystaw, koncertów, liczba publikacji itp.);
- organizacje mają również możliwość wykazania wkładu rzeczowego ale deklaracja wkładu rzeczowego musi być odzwierciedlona nie tylko w tabeli V. B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania”. Powinna zostać jednocześnie uwzględniona w tabeli V.A. „Zestawienie kosztów realizacji zadania” -  w kosztach realizacji poszczególnych działań muszą się pojawić zadeklarowane środki z wkładu rzeczowego. Koszty te muszą być także zgodne z zadeklarowanymi zasobami rzeczowymi w części IV. „Charakterystyka oferenta”.

Na Platformie WITKAC wprowadziliśmy szereg podpowiedzi, które mają na celu prawidłowe wypełnienie nowego wzoru oferty. W przypadku problemów z wypełnieniem oferty służymy pomocą w w/w terminach.

Facebook Obywatelski Lublin