W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Kalendarz konkursów 2022

Kalendarz konkursów 2022

Przedstawiamy kalendarz otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2022. W przypadku pojawienia się nowych konkursów kalendarz zostanie zaktualizowany.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konkurs

Tytuł konkursu

Uwagi

Styczeń

Biuro Partycypacji Społecznej

Konkurs na wkłady własne 2022

Planowana kwota do rozdysponowania w ramach konkursu 60 000 zł.

Wydział Sportu

1. Organizacja w Lublinie Głównych Mistrzostw Polski w Pływaniu

2. Hopki na sportowo

 

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin

z problemem alkoholowym.

W związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się możliwość ogłoszenia konkursu w późniejszym terminie (luty/marzec).

Luty

Wydział Sportu

Nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych

 

Wydział ds Osób Niepełnosprawnych

Konkurs na realizację Programu Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Dział ds. pomocy środowiskowej MOPR w Lublinie

Kompleksowa pomoc dziecku pokrzywdzonemu przestępstwem

 

Marzec

Wydział ds Osób Niepełnosprawnych

Konkurs na realizację zadań w ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2025”

 

Kwiecień

Wydział Sportu

Lato w mieście

 

Dział ds. pomocy środowiskowej MOPR w Lublinie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Ogłoszenie konkursu nastąpi po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin ogłoszenia może ulec zmianie.

Maj

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021 – 2025

W zależności od sytuacji epidemicznej termin konkursu może ulec zmianie.

 

Czerwiec

 

-

-

-

 

Lipiec

 

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021 – 2025

W zależności od sytuacji epidemicznej termin konkursu może ulec zmianie.

Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

Ogłoszenie konkursu uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych na 2022 rok

Sierpień

-

-

-

 

Wrzesień

 

-

-

-

Październik

Wydział Organizacji Urzędu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Lublin

 

Listopad

Dział ds. domów pomocy i ośrodków wsparcia MOPR w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 25 miejsc”

Ogłoszenie konkursu nastąpi po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin ogłoszenia może ulec zmianie.

Dział ds. domów pomocy i ośrodków wsparcia MOPR w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla bezdomnych - mieszkańców miasta Lublin”

Termin ogłoszenia może ulec zmianie.

Wydział Sportu

 1. Kibice Razem
 2. Boisko dla każdego.
 3. Czwartki Lekkoatletyczne.
 4. Hopki na sportowo
 5. Skatepark Rusałka dla aktywnych.
 6. Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych.
 7. Obsługa miejskiego systemu informacji sportowych
 8. Organizacja imprez i zawodów sportowych I półrocze 2022 r.
 9. Pozalekcyjne zajęcia sportowe
 10. Pozalekcyjne zajęcia sportowe – szermierka
 11. Program Mistrz
 12. Program Mistrz Junior
 13. Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych
 14. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2022/2023 (kontynuacja) I półrocze 2023 r.
 15. Sport osób niepełnosprawnych
 16. Sportowy Talent
 17. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych
 18. Szkolenie sportowe w kategoriach wiekowych seniorów
 19. Szkolenie sportowe w ramach akademickiego centrum szkolenia sportowego
 20. Wolontariat na start
 21. Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej I półrocze 2022 r.
 22. Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w sezonie rozgrywkowym 2022/2023 - runda wiosenna
 23. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2022/2023runda wiosenna

 

Wydział Kultury Konkurs Dzielnicy Kultury w roku 2023  
Wydział Kultury Konkurs Miasto Kultury w roku 2023  

Grudzień

Wydział Sportu

Konkursy dotyczące zadań Budżetu Obywatelskiego 2022

Ogłoszenie konkursu uzależnione od wyników Budżetu Obywatelskiego 2022

Facebook Obywatelski Lublin