W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Kalendarz konkursów 2023

 

Kalendarz otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w 2023

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konkurs

Tytuł konkursu

Termin ogłoszenia konkursu/Uwagi

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Styczeń

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Konkurs na realizację Programu Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Luty

Wydział Sportu

Organizacja PZLA Mistrzostw Polski u20 w lekkiej atletyce

Luty

Dział ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego i usamodzielnień MOPR w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej należącego
do zadań własnych Gminy Lublin-miasta
na prawach powiatu Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Lublin w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2028 roku

Marzec

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Konkurs na realizację zadań w ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2025”

Marzec

Wydział Sportu

Lato w mieście

Marzec

Dział ds. pomocy środowiskowej
MOPR w Lublinie

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Maj/Ogłoszenie po otrzymaniu środków
z budżetu państwa

Wydział Sportu

 1. Organizacja imprez sportowych w mieście II półrocze 2023
 2. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2023/2024
 3. Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej
 4. Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w sezonie rozgrywkowym 2023/2024
 5. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2023/2024
 6. Organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego i/lub akademickiego

Maj

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021 – 2025

Czerwiec

Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Lipiec/Uruchomienie konkursu uzależnione będzie od wysokości środków PFRON otrzymanych na 2023 rok.

Konkurs może obejmować wybrane
w danym roku zadania publiczne zawarte
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Wydział Organizacji Urzędu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Lublin

Październik

Wydział Kultury

Konkurs Dzielnice Kultury w roku 2024

Listopad

Wydział Kultury

Konkurs Miasto Kultury w roku 2024

Listopad

Dział ds. pomocy środowiskowej
MOPR w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na rzecz mieszkańców Miasta Lublin
w miejscu zamieszkiwania w latach 2024-2027

Listopad

 

 

Dział ds. domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia MOPR w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 25 miejsc”.

Listopad – grudzień

Dział ds. domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia MOPR w Lublinie

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie dziennego ośrodka dla osób bezdomnych – mieszkańców miasta Lublin”.

Listopad – grudzień

Wydział Sportu

 1. Kibice Razem
 2. Boisko dla każdego.
 3. Czwartki Lekkoatletyczne.
 4. Hopki na sportowo
 5. Skatepark Rusałka dla aktywnych.
 6. Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych.
 7. Obsługa miejskiego systemu informacji sportowych
 8. Organizacja imprez i zawodów sportowych I półrocze 2024 r.
 9. Pozalekcyjne zajęcia sportowe
 10. Pozalekcyjne zajęcia sportowe – szermierka
 11. Program Mistrz
 12. Program Mistrz Junior
 13. Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych
 14. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2023/2024 (kontynuacja) I półrocze 2024 r.
 15. Sport osób niepełnosprawnych
 16. Sportowy Talent
 17. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych
 18. Szkolenie sportowe w kategoriach wiekowych seniorów
 19. Szkolenie sportowe w ramach akademickiego centrum szkolenia sportowego
 20. Wolontariat na start
 21. Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej I półrocze 2024 r.
 22. Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów w sezonie rozgrywkowym 2023/2024 - runda wiosenna
 23. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2023/2024 – runda wiosenna

Listopad/Konkursy do realizacji w 2024 roku

 

Ogłoszenia konkursów po złożeniu przez Prezydenta projektu budżetu na 2024 r.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych.

Grudzień

Wydział Sport

Konkursy dotyczące zadań Budżetu Obywatelskiego 2024

Grudzień/Ogłoszenie konkursu uzależnione od wyników Budżetu Obywatelskiego 2023

Stan na 19 stycznia 2023 r.  W przypadku pojawienia się nowych konkursów kalendarz zostanie zaktualizowany.

Facebook Obywatelski Lublin