W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Opis

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek

Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin, ma charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy.

Powołana została na mocy zarządzenia nr 37/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek.

W skład KDO Migracje wchodzą:

 • Anna Dąbrowska – Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber;
 • Aleksandra Kulik – Prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente;
 • Tomasz Sieniow – Prezes Zarządu Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa;
 • Justyna Orłowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu;
 • ks. dr Stefan Batruch – Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza;
 • Anna Szadkowska-Ciężka – Zastępca Dyrektora ds. równego traktowania i konsultacji społecznych w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin;
 • Monika Artymiak – Dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin;
 • Roman Jaborkhel – Zastępca Dyrektora ds. programowania współpracy i promocji międzynarodowej w Biurze – Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin; 
 • Viktoriya Herun – kierownik referatu akademickości – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Przedmiotem działania Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek jest:

 • inicjowanie dyskusji w mieście na temat integracji imigrantów i imigrantek i społeczeństwa przyjmującego;
 • proponowanie konkretnych działań możliwych do podjęcia przez Miasto i organizacje zrzeszone w KDO na rzecz integracji imigrantów i imigrantek i społeczeństwa przyjmującego;
 • konsultowanie, współtworzenie i inicjowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta i Radę Miasta Lublin w zakresie wspierania integracji i włączania imigrantów i imigrantek;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie wspierania integracji i włączania imigrantów i imigrantek;
 • inicjowanie dyskusji w mieście nt. integracji imigrantów i imigrantek i społeczeństwa przyjmującego.

Uzasadnienie dla powołania KDO ds. miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek

W Lublinie żyje dziś według różnych szacunków ok. 20 000 migrantów i migrantek. Część z nich wiąże swoją przyszłość z Lublinem. Warto zwrócić uwagę, że po 2014 roku wyraźnie zmienił się charakter migracji do Polski — o ile do tego roku mieliśmy do czynienia raczej z migracjami krótkoterminowymi, fluktuacyjnymi, związanymi z wielokrotnym przekraczaniem granicy i transferem zarobionych środków, o tyle po 2014 roku migracja zmieniła swój charakter na bardziej stałą. Wyraźnie widać to po liczbie składanych wniosków o pobyt w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z zamiarem stałego osiedlenia się, zakładaniem firm przez cudzoziemców ale też pojawieniem się dużej i rosnącej liczby dzieci cudzoziemskich w lubelskich szkołach. Imigranci i imigrantki mieszkającej w Lublinie są nowymi mieszkańcami. Wyzwaniem jest więc dziś integrowanie wspólnoty mieszkańców i mieszkanek, wspieranie dialogu także międzykulturowego, wspieranie wielokulturowych sąsiedztw, informowanie mieszkańców o zmianach społecznych, zachowanie spójności społecznej. Powołana 2012 roku przy ówczesnej Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, dziś przy Biurze Partycypacji Społecznej Grupa Wsparcia Integracji zdaniem osób ją tworzących spełniła swoje zadanie. Ostatnie lata wzmożonej migracji do Polski to także dobre praktyki samorządów wychodzące naprzeciw wyzwaniu jakim jest budowanie spójności społecznej miasta.

Komisja Dialogu Obywatelskiego funkcjonuje przy Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin od marca 2021 roku.

Facebook Obywatelski Lublin