W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Szóste posiedzenie posiedzenie KDO do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży

Szóste posiedzenie posiedzenie KDO do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży
01.09.202212:09

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się VI posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży.

Skład Komisji:

  • Jacek Skrzyniarz – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Widok” SP Nr 51 w Lublinie;
  • Krzysztof Boryc – Wiceprezes Zapaśniczego Towarzystwa Sportowego „Sokół” Lublin;
  • Rafał Walczyk – Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UMCS;
  • Tomasz Lewtak – Wiceprezes Lubelskiego Związki Piłki Ręcznej;
  • Henryk Pidek – wiceprezes Szkolnego Związku Sportowego Miasta Lublin
  • Jakub Kosowski – Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin.

Temat posiedzenia KDO: Problematyka pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę Lublin.

Podczas spotkania omówione zostały zasady dotyczące przyznawana środków finansowych oraz puli godzin dla poszczególnych szkół na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Ponadto członkowie Komisji zgłosili niżej wymienione uwagi, w zakresie realizacji dodatkowych zajęć sportowych:

  1. Niska stawka godzinowa. W chwili obecnej ze środków pochodzących z budżetu gminy Lublin przeznaczana jest kwota do kalkulacji, której przyjęto stawkę w wys. 28 zł brutto za godzinę lekcyjną. W opinii członków komisji z uwagi na rosnącą inflację i związane z tym wzrosty cen towarów i usług należy podnieść stawkę godzinową nawet kosztem zmniejszenia liczby zajęć. Dodać należy, że jej wysokość nie była regulowana od kilkunastu lat.
  2. Zmiana formy/zasad przyznawania godzin na pozalekcyjne zajęcia sportowe. W szkołach, w których funkcjonują klasy profilowane należy skupić się nad zaangażowaniem jak największej liczby uczniów do udziału w szkoleniu w ramach klas, zwiększając na ten cel liczbę godzin oraz stawkę godzinową. Natomiast ograniczyć godziny na prowadzenie SKS-ów w dyscyplinach, w których funkcjonują klasy, ewentualnie wdrożyć inne formy aktywności fizycznej uczniów np. eventy ogólnosportowe lub zajęcia w dyscyplinach spoza katalogu dyscyplin objętych współzawodnictwem.
  3. Mapa Lublina uwzględniająca szkoły i dyscypliny. Należy dążyć do ukierunkowania poszczególnych szkół pod kątem prowadzenia szkolenia i zajęć sportowych w konkretnych dyscyplinach uwzględniając przy tym posiadane przez placówki rodzaje obiektów oraz zasoby kadrowe.

Facebook Obywatelski Lublin