W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - " Edukacja mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - " Edukacja mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami"
07.04.202309:51

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych, zapobiegania ich bezdomności, promowania zabiegów kastracji zwierząt domowych oraz zasad postępowania z dzikimi zwierzętami.

W konkursie na realizację zadania przeznaczono 40 000 zł.

Zadanie może być zrealizowane w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.

Termin składania ofert upływa 5 maja o godzinie 15:30.

Oferty należy wypełnić i złożyć w postaci elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac oraz w postaci papierowej, po wydrukowaniu z platformy Witkac. Postać papierową oferty, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów należy złożyć:

  • osobiście w siedzibie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w godz. 7.30-15.30,
  • w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców wskazanych na stronie www.lublin.eu,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby reprezentujące podmiot muszą posiadać konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

Decyduje data wpływu oferty (a nie wysyłki).

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin