W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt
30.01.201811:10

Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt w roku 2018 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Środki finansowe na Zadanie 1 i Zadanie 2 w kwocie 60 000 zł są zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2018 (dz. 900, rozdz. 90095, §2360).

ZADANIE 1 Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną w sprawach dotyczących ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie wynosi 35 000 zł.

ZADANIE 2 Organizacja działań promujących gospodarkę o obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych oraz przedłużenia życia produktów. Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie 25 000 zł.

Środki finansowe na Zadanie 3 w kwocie 60 000 zł pochodzą z Budżetu Obywatelskiego 2018 i są zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2018 (dz. 900, rozdz. 90095, § 2360).

ZADANIE 3 Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony zwierząt. Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie wynosi 60 000 zł.

Łącznie na wszystkie zadania w otwartym konkursie ofert przeznaczono 120 000 zł.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin