W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt
26.02.202014:58

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt w roku 2020 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Tytuł zadania publicznego: "Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta Lublin w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności oraz prawidłowych zasad postępowania z dzikimi zwierzętami".

Termin składania wersji papierowej ofert upływa 20 marca 2020 r. o godzinie 15:00.

 

Wyniki ogłoszonego w dniu 26 lutego 2020 r. otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt - Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta Lublin w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności oraz prawidłowych zasad postępowania z dzikimi zwierzętami.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Lublin, realizowanych przez organizacje w ramach zadania publicznego w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt.

 

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Ocena komisji konkursowej w skali
(0-100)

Kwota przyznanej dotacji

Fundacja
Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „Ex Lege”

Zwierzaki i my

95,8

39 829 zł

 

 

Fundacja Ewy Naworol

Już wiem jak być odpowiedzialnym opiekunem zwierzaka-wykorzystanie technologii VR w nauce i bezpieczeństwie

70,0

0 zł

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin