W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Partycypacja

16.07.201915:20
Celem konkursu jest stworzenie księgi standardów dla obszaru Starego Miasta w Lublinie – Nowe Życie Starego Miasta, w ramach realizacji projektu M-94 Miasto Kamienic Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
czytaj więcej
18.04.201913:52
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert, którego celem jest stworzenie księgi standardów dla obszaru Starego Miasta w Lublinie i wykonanie remontu elewacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 14 oraz Bramy Ku Farze – Nowe Życie Starego Miasta, w ramach realizacji projektu M-94 Miasto Kamienic Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.03.201915:07
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, którego celem jest dotarcie z informacją do mieszkańców i mieszkanek Lublina na temat tego jak wygląda proces przygotowywania projektu budżetu miasta oraz co składa się na budżet.
czytaj więcej
28.02.201913:32
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na promocję Budżetu Obywatelskiego.
czytaj więcej
28.02.201914:12
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na opracowanie koncepcji rewitalizacji Zaułka Hartwigów w Lublinie.
czytaj więcej
28.02.201913:49
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza konkurs na przeprowadzenie pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (MBO).
czytaj więcej
28.02.201914:21
Konkurs na partycypacyjne stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli autobusowej na ul. Wojciechowskiej oraz terenu Wąwozu Pokolenia
czytaj więcej
28.02.201914:30
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert, w ramach realizacji projektu M-94 Miasto Kamienic Budżetu Obywatelskiego
czytaj więcej
28.02.201914:41
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację projektu z Zielonego Budżetu
czytaj więcej
30.01.201915:05
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej pt. prowadzenie wypożyczalni rowerów cargo”.
czytaj więcej
25.01.201910:08
Do 8 lutego czekamy na oferty w otwartym konkursie ofert na realizację m.in. programów integracyjnych nt. międzykulturowości, akcji publicznych promujących tolerancję i szacunek, przeciwdziałania mowie nienawiści oraz hejtowi w sieci
czytaj więcej
25.01.201915:20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
19.09.201815:30
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zwanej dalej "ustawą",ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Rodzaj zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
czytaj więcej
11.09.201815:24
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania publicznego działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2018 r.
czytaj więcej
23.07.201809:57
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE DLA KOBIET. Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2018 r.
czytaj więcej
27.06.201814:57
Prezydent Miasta Lublin,działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
czytaj więcej
31.01.201810:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
30.01.201811:17
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
10.01.201814:41
Prezydent Miasta Lublin, działając na pod,stawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
10.01.201815:22
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: podniesienie świadomego zaangażowania mieszkańców i mieszkanek Lublina w procesy partycypacyjne w Mieście Lublin”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
26.09.201709:53
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.07.201715:31
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.07.201715:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
22.05.201714:54
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przygotowanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlano-wykonawczego skweru przy ul. Jagiełły w Lublinie
czytaj więcej
10.05.201714:45
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.05.201713:33
Otwarty konkurs ofert na przygotowania projektu koncepcyjnego z elementami projektu budowlanego dla zieleni, nawierzchni, placu zabaw oraz małej architektury dla terenu przedstawionego w załącznikach do ogłoszenia, zwanego "Słomianym Rynkiem".
czytaj więcej
21.02.201713:55
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej