W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Partycypacja

16.07.201915:20
Celem konkursu jest stworzenie księgi standardów dla obszaru Starego Miasta w Lublinie – Nowe Życie Starego Miasta, w ramach realizacji projektu M-94 Miasto Kamienic Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
czytaj więcej
18.04.201913:52
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert, którego celem jest stworzenie księgi standardów dla obszaru Starego Miasta w Lublinie i wykonanie remontu elewacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 14 oraz Bramy Ku Farze – Nowe Życie Starego Miasta, w ramach realizacji projektu M-94 Miasto Kamienic Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.03.201915:07
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, którego celem jest dotarcie z informacją do mieszkańców i mieszkanek Lublina na temat tego jak wygląda proces przygotowywania projektu budżetu miasta oraz co składa się na budżet.
czytaj więcej
28.02.201913:32
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na promocję Budżetu Obywatelskiego.
czytaj więcej
28.02.201914:12
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na opracowanie koncepcji rewitalizacji Zaułka Hartwigów w Lublinie.
czytaj więcej
28.02.201913:49
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza konkurs na przeprowadzenie pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (MBO).
czytaj więcej
28.02.201914:21
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na partycypacyjne stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli autobusowej na ul. Wojciechowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia (przy ul. Tomasza Zana/ul.Nowomiejską oraz ul. Tomasza Zana/ ul.Kazimierza Wielkiego).
czytaj więcej
28.02.201914:30
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert, w ramach realizacji projektu M-94 Miasto Kamienic Budżetu Obywatelskiego
czytaj więcej
28.02.201914:41
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację projektu z Zielonego Budżetu: Program estetyka.
czytaj więcej
30.01.201915:05
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej pt. prowadzenie wypożyczalni rowerów cargo”.
czytaj więcej
25.01.201910:08
Do 8 lutego czekamy na oferty w otwartym konkursie ofert na realizację m.in. programów integracyjnych nt. międzykulturowości, akcji publicznych promujących tolerancję i szacunek, przeciwdziałania mowie nienawiści oraz hejtowi w sieci
czytaj więcej
25.01.201915:20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
19.09.201815:30
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zwanej dalej "ustawą",ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Rodzaj zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
czytaj więcej
11.09.201815:24
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania publicznego działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2018 r.
czytaj więcej
23.07.201809:57
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE DLA KOBIET. Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2018 r.
czytaj więcej
27.06.201814:57
Prezydent Miasta Lublin,działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
czytaj więcej
31.01.201810:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
30.01.201811:17
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
10.01.201814:41
Prezydent Miasta Lublin, działając na pod,stawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
10.01.201815:22
Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: podniesienie świadomego zaangażowania mieszkańców i mieszkanek Lublina w procesy partycypacyjne w Mieście Lublin”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
26.09.201709:53
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.07.201715:31
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.07.201715:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
22.05.201714:54
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przygotowanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlano-wykonawczego skweru przy ul. Jagiełły w Lublinie
czytaj więcej
10.05.201714:45
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.05.201713:33
Otwarty konkurs ofert na przygotowania projektu koncepcyjnego z elementami projektu budowlanego dla zieleni, nawierzchni, placu zabaw oraz małej architektury dla terenu przedstawionego w załącznikach do ogłoszenia, zwanego "Słomianym Rynkiem".
czytaj więcej
21.02.201713:55
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej