W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
30.10.201714:32

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie, w formie powierzenia, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.). Wyłonione w drodze konkursu organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego mają zapewnić prowadzenie siedmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) na realizację zadania, o którym mowa w pkt I, z budżetu państwa przeznacza się środki w wysokości: 425.081,16 zł, przy czym na każdy z punktów przeznacza się 60.725,88 zł w skali roku;

2) Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany kwoty, o której mowa w pkt 1 w zależności od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację zadania.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert:

1) termin składania ofert upływa 20 listopada 2017 r. o godzinie 15.30;

2) oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy Witkac i podpisaniu przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Oferty wydrukowane należy składać w Wydziale Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Organizacji Urzędu, referat ds. legislacji, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin (decyduje data wpływu);

3) oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i opisem „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”.

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin