W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych

Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych
13.11.201514:19

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy „WITKAC” w terminie do 7 grudnia 2015 r.

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych, wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wyłonione w drodze konkursu organizacje pozarządowe mają zapewnić funkcjonowanie siedmiu punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin.

Na realizację zadania, z budżetu państwa, w ramach zlecenia w/w zadania powiatom, przeznaczone zostaną środki w wysokości: 419.622 zł, przy czym na każdy z punktów przeznacza się 59.946 zł w skali roku. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Warunkiem realizacji zadania jest:

1) udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w lokalach udostępnionych przez Gminę, w sposób właściwy oznaczonych, umeblowanych oraz wyposażonych w dostęp do energii elektrycznej i dostęp do internetu. Wykaz lokali zostanie podany organizacji do 15 grudnia 2015 r. Gmina zastrzega sobie zmianę lokalizacji punktu w trakcie realizacji umowy;
2) udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w terminie realizacji zadania, we wszystkie dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie;

3) udzielanie porad przez:
a. adwokatów,
b. radców prawnych,
c. doradców podatkowych (w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
d. osoby, które:
- ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
- korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4) udzielanie porad prawnych osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z systemem rezerwacji opracowanym przez Gminę Lublin;
5) udzielanie porad prawnych w zakresie określonym ustawa o z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
6) dokumentowanie udzielonych porad prawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i zasadami ustalonymi przez Gminę Lublin;
7) przekazywanie do Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin dokumentacji wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca;
8) opracowywanie miesięcznych statystyk według wzorów przekazanych przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin dotyczących udzielonych porad prawnych i przekazywania ich w formie papierowej i elektronicznej do Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca;

9) zapewnienie osobie udzielającej porad prawnych komputera oraz drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi w każdym z punktów udzielenia pomocy prawnej;
10)zapewnienie właściwej obsługi finansowej i administracyjnej zadania, w tym telefoniczne potwierdzanie wizyt według zasad ustalonych przez Gminę Lublin.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać drogą mailową –

W nadchodzącym tygodniu zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dotyczące warunków oraz zasad składania ofert w ramach konkursu.

Zachęcamy  do zapoznania się z krótką instrukcją rejestracji i logowania się do platformy internetowej "WITKAC" dostępną TUTAJ oraz do zapoznania się jej rozszerzoną wersją w wersji PDF w załączniku poniżej.

Facebook Obywatelski Lublin