W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Pomoc społeczna

21.11.201908:21
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej należącego do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Lublin – miasto na prawach powiatu.
czytaj więcej
26.08.201915:12
Zapraszamy do składania ofert
czytaj więcej
14.03.201914:38
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w projekcie "Sami dla siebie" realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 08.01.2018r. nr umowy RPLU.11.01.00-06-0096/17-00 oraz aneksu nr RPLU.11.01.00-06-0096/17-02 z dnia 28.05.2018r. Tytuł zadania publicznego: "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "Sami dla siebie" w 2019 roku"
czytaj więcej
30.11.201811:30
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej należącego do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Lublin - miasto na prawach powiatu - "Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 25 miejsc".
czytaj więcej
30.11.201810:45
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej należącego do zadań własnych Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu - "Prowadzenie dziennego ośrodka dla osób bezdomnych - mieszkańców Miasta Lublin".
czytaj więcej
02.11.201810:46
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na organizację i przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu "Sami dla siebie" w latach 2019-2020.
czytaj więcej
02.11.201810:41
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na organizację i przeprowadzenie staży zawodowych w ramach projektu "Sami dla siebie" w latach 2019-2020.
czytaj więcej
02.11.201810:34
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w projekcie "Sami dla siebie".
czytaj więcej
04.10.201813:20
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych uzupełniających dla uczestników projektu "Bank usług środowiskowych".
czytaj więcej
04.10.201813:11
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych nocnych dla uczestników projektu "Bank usług środowiskowych".
czytaj więcej
04.10.201813:04
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu "Bank usług środowiskowych".
czytaj więcej
19.07.201812:48
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w latach 2018 i 2019 w ramach projektu „Sami dla siebie”.
czytaj więcej
30.05.201812:59
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Lublin - miasto na prawach powiatu
czytaj więcej
30.05.201812:43
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Lublin - miasto na prawach powiatu. Konkurs ofert dotyczy prowadzenia ośrodków wsparcia.
czytaj więcej
14.05.201813:09
Prezydent Mista Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Lublin oraz dystrybucję żywności pochodzącej z rezerw UE oraz innych źródeł, w tym zbiórek na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Miasta Lublin.
czytaj więcej
19.03.201812:30
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 328/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r., służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
30.01.201813:31
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.
czytaj więcej
19.01.201813:01
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej należącego do zadań własnych Gminy Lublin o charakterze obowiązkowym - "Prowadzenie schroniska z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn – 24 miejsca". Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2018 r.
czytaj więcej
30.06.201710:01
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020.
czytaj więcej
24.05.201714:58
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.
czytaj więcej
10.02.201715:14
Otwarty konkurs ofert Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020"
czytaj więcej
20.01.201715:06
Otwarty konkurs ofert "Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej" w ramach "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020"
czytaj więcej
16.01.201714:59
Otwarty konkurs ofert Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem w formie kuchni społecznej - mieszkańców Miasta Lublin
czytaj więcej
05.01.201714:46
Wykaz ofert i wyniki "Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 25 miejsc" wraz z informacją o wynikach oceny formalnej
czytaj więcej
22.08.201610:38
Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 roku na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 - 2020
czytaj więcej
11.08.201609:00
Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 lipca 2016 roku na organizację warsztatów aktywizujących dla kobiet.
czytaj więcej
26.07.201608:00
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020 stanowiącego załącznik do uchwały nr 328/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r.
czytaj więcej
13.07.201609:27
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację warsztatów aktywizujących dla kobiet. Termin ekspozycji: od 13 lipca do 4 sierpnia 2016 r.
czytaj więcej
10.06.201608:30
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do zadań własnych Gminy Lublin o charakterze obowiązkowym i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Lublin - miasto na prawach powiatu
czytaj więcej
09.05.201612:49
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dustrybucji i monitoringu wydawania żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Lublin i osób bezdomnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 r.
czytaj więcej
02.02.201614:43
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020". Termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2016 roku.
czytaj więcej
26.01.201608:32
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Miasta Lublin w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2018 roku.
czytaj więcej
26.01.201608:23
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należącego do zadań własnych Gminy Lublin - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Lublin w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2021 roku.
czytaj więcej
08.12.201508:09
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do zadań własnych Gminy Lublin o charakterze obowiązkowym i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Lublin - miasto na prawach powiatu. Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2015 r.
czytaj więcej
01.12.201511:22
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lublin w miejscu ich zamieszkiwania w latach 2016-2017.
czytaj więcej