W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wykaz ofert które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr 328/XI/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. wraz z wynikami oceny formalnej

22.08.201610:38

Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 roku na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 - 2020

Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Lublin, informuje, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Biura przy ul. St. Leszczyńskiego 23, Komisja Konkursowa, w składzie:

    Przewodniczący – Sławomir Skowronek – Dyrektor Biura – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Lublin;
    Członek – Katarzyna Kołodyńska – Inspektor w Biurze – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Lublin;
    Członek – Mateusz Mierzwa – Podinspektor w Biurze – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Lublin;
    Członek – Anna Kocot – Inspektor w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin;

dokonała otwarcia ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 - 2020, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.).

W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło 11 ofert na zadanie nr 1 "Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów", złożonych przez następujące podmioty: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Fundacja na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Wychowania „Karuzela”, fundacja tu obok, Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, Naczelna Organizacja Techniczna, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu, Stowarzyszenie Lubelskie Centrum Inicjatyw Regionalnych, Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni”, oraz 3 oferty na zadanie nr 2 "Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych", złożone przez następujące podmioty: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy, Lubelskie Stowarzyszenie Będę Seniorem, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Węglin Północny.

Powyższe oferty zostały komisyjnie otworzone i poddane ocenie formalnej.

Oceny formalnej dokonano z zastosowaniem karty oceny według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania

Wykaz ofert - Seniorzy.pdf
Wykaz ofert - Seniorzy.pdf