W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert "Prowadzenie przestrzeni coworkingowej"

Otwarty konkurs ofert "Prowadzenie przestrzeni coworkingowej"
12.02.201812:08

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2018 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.  

I.. Rodzaj zadania publicznego:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: "Prowadzenie przestrzeni coworkingowej dla przedsiębiorców kreatywnych z Miasta Lublin".

II.. Warunki realizacji zadania:
Do zadań organizacji pozarządowej odpowiedzialnej za prowadzenie przestrzeni coworkingowej należy:

  1. Prowadzenie przestrzeni coworkingowej dla przedsiębiorców kreatywnych w lokalach użytkowych znajdujących się w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 30 A, posiadających łączną powierzchnię 144 m2 (powierzchnia poszczególnych lokali: 96,94 m2, 27,08 m2, 19,98 m2). Podmiot wyłoniony w drodze przedmiotowego konkursu ustali szczegółowe warunki wynajmu w drodze negocjacji cenowych z Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. W celu obejrzenia lokali użytkowych należy kontaktować się z Administratorem: Ade-Em Centrum Sp. z o.o., ul. Lubartowska 27, 20-116 Lublin, tel. 81 532 12 00,
  2. Utrzymanie obiektu,
  3. Dbałość o przyciągnięcie i utrzymanie w przestrzeni coworkingowej przedstawicieli określonej w ofercie branży/branż przemysłu kreatywnego,
  4. Opracowanie szczegółowej procedury (regulaminu) korzystania z przestrzeni coworkingowej,
  5. Prowadzenie aktywnej działalności promocyjnej i informacyjnej stwarzającej zachętę dla przedstawicieli sektora kreatywnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku przestrzeni coworkingowej w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym,
  6. Aktywne ubieganie się o realizację warsztatów i szkoleń (wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich przeprowadzenia) zamawianych przez Miasto Lublin w ramach inicjatywy „Lubelska Dzielnica Kreatywna”,
  7. Zamieszczenie informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin,
  8. Promocja rezultatów zadania i przekazanie wniosków do zlecającego,
  9. Realizacja programu merytorycznego, zgodnie z ofertą złożoną w ramach przedmiotowego konkursu. Zaproponowany program merytoryczny ma służyć:

    a) nabyciu, uzyskaniu bądź podniesieniu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności biznesowych przedsiębiorców sektora kreatywnego lub osób planujących założyć działalność w sektorze kreatywnym,
    b) wspieraniu kreatywnych i innowacyjnych projektów oraz postaw przedsiębiorczych wśród twórców,
    c) promocji i sektora kreatywnego i przedsiębiorczości,
    d) wsparciu lokalnej społeczności, pobudzaniu kreatywności i zachęcaniu młodzieży do wiązania przyszłości zawodowej z sektorem kreatywnym,

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin