W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Zdrowie

09.12.201915:00
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań oraz działań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2020 r. obejmujących:
czytaj więcej
09.12.201907:34
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. pod nazwą: "Realizacja działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży".
czytaj więcej
07.10.201907:54
Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin informuje, że w dniu 4 października 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie "Jedz z głową".
czytaj więcej
13.09.201907:42
Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590 i 1694) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”.
czytaj więcej
08.07.201908:03
Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późń. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie miasta Lublin” na rok 2019.
czytaj więcej
16.04.201915:20
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. pod nazwą realizacja działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
czytaj więcej
01.04.201915:28
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.
czytaj więcej
22.03.201915:26
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.
czytaj więcej
22.03.201915:01
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji działania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2019 r. pod nazwą upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych skierowane do różnych grup docelowych.
czytaj więcej
20.03.201908:37
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.
czytaj więcej
04.02.201915:19
rezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.
czytaj więcej
01.02.201915:20
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań oraz działań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2019 r.
czytaj więcej
14.01.201915:30
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. w ramach Obszaru 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
czytaj więcej
14.01.201915:18
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na realizację zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. pod nazwą "Realizacja działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży".
czytaj więcej
05.09.201812:11
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania określonego w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2018 r. pod nazwą "Realizacja badań ilościowych w populacji generalnej i wśród młodzieży szkolnej pozwalających ocenić aktualny stan problemów związanych z narkomanią" polegającego na sporządzeniu diagnozy problemów związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy na terenie Miasta Lublin.
czytaj więcej
04.09.201811:10
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin” na 2018 rok
czytaj więcej
28.08.201808:48
Ogłasza się konkurs na wybór realizatorów zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. Termin składania ofert do dnia 6 września 2018 r.
czytaj więcej
21.05.201809:43
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. Termin składania ofert do dnia 4 czerwca 2018 r.
czytaj więcej
15.05.201812:24
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin.
czytaj więcej
07.05.201807:56
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2018 r.
czytaj więcej
04.05.201810:31
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. Termin składania ofert do dnia 17 maja 2018 r.
czytaj więcej
02.05.201810:18
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. działania określonego w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin pod nazwą "Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci, młodzieży, studentów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych".
czytaj więcej
05.04.201808:00
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.
czytaj więcej
26.03.201815:02
Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w latach 2018-2020.
czytaj więcej
26.03.201814:50
Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w ramach Obszaru 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.
czytaj więcej
19.03.201808:36
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.
czytaj więcej
15.03.201809:24
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r
czytaj więcej
06.03.201808:08
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania obejmującego prowadzenie programów mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia oraz promujących abstynencję z zastosowaniem zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
czytaj więcej
16.02.201809:23
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.
czytaj więcej
24.01.201811:30
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. Termin składania ofert do dnia 12 lutego 2018 r.
czytaj więcej
24.01.201811:21
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na realizację zadań wynikajacych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. Termin składania ofert do dnia 2 lutego 2018 r.
czytaj więcej
18.01.201811:26
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. obejmującego prowadzenie działań mających na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia z zastosowaniem zajęć informacyjno-edukacyjnych połączonych z zapewnieniem posiłku.
czytaj więcej
18.01.201810:52
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań oraz działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin. Termin składania ofert do dnia 6 lutego 2018 r.
czytaj więcej
22.12.201714:11
Konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. obejmującego realizację programów i działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji
czytaj więcej
16.08.201715:26
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 r. działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.
czytaj więcej
16.03.201715:15
Prezydent Miasta Lublin działając podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.
czytaj więcej
16.03.201715:10
Prezydent Miasta Lublin działając podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 r. działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.
czytaj więcej
16.03.201711:11
Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r. zawartych w ramach:
czytaj więcej
08.03.201709:45
Prezydent Miasta Lublin działając podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań oraz działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.
czytaj więcej
03.03.201714:52
Informacja o ofercie, która wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2017 r. działania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r., w tym w ramach Obszaru 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, Zadania II: Poszerzenie i udoskonalenie ofert leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczania picia alkoholu oraz popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzioną skuteczność, Działania III: Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym w systemie opieki całodobowej, mających na celu utrzymanie trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i społecznych skutków choroby oraz o wyniku oceny formalnej tej oferty
czytaj więcej
03.03.201711:55
Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym na terenie miasta Lublin w 2017 roku.
czytaj więcej
30.01.201715:04
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r. zawartego w ramach Obszaru 2: Profilaktyka, Zadania II: Profilaktyka selektywna obejmującego Działanie III: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
czytaj więcej
24.01.201708:43
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na realizację Działania III: Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia z zastosowaniem zajęć informacyjno - edukacyjnych połączonych z zapewnieniem posiłku zawartego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r. w Obszarze 2: Profilaktyka, Zadaniu I: Profilaktyka uniwersalna
czytaj więcej
23.12.201615:26
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 rok, w tym w ramach Obszaru 2 - Profilaktyka, Zadania I - Profialktyka uniwersalna, Działania II - Realizacja programów i działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dla 550 dzieci podczas ferii zimowych.
czytaj więcej
19.09.201608:53
Wydział Zdrowia i Spraw Społeczenych Urzędu Miasta Lublin informuje, że 15 września 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej na rok 2016 r.
czytaj więcej
22.08.201610:46
Konkurs ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej na 2016 rok
czytaj więcej
15.04.201613:18
Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na rok 2016.
czytaj więcej
11.01.201608:35
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (zadanie II, tj. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie).
czytaj więcej
11.01.201608:24
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (zadanie II, w tym: prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym).
czytaj więcej
15.12.201511:39
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (zadanie III, tj. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży).
czytaj więcej
14.12.201513:22
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (zadanie I, tj. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu). Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2016 r.
czytaj więcej
08.12.201508:45
W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się sprostowanie dotyczące ogłoszenia konkursowego na prowadzenie kolonii zimowych z profesjonalnym programem profilaktycznym dla 550 dzieci i młodzieży. Działania będą prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
czytaj więcej
04.12.201514:38
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 rok, w tym udzielania rodzinom, w których wystepują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Oferty należy składać w terminie do 5 stycznia 2016 r.
czytaj więcej
04.12.201513:09
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (OBSZAR II LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZENIE SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGREACJA SPOŁECZNA).
czytaj więcej
04.12.201513:04
Prezydent Miasta Lublin ogłaszakonkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (OBSZAR I PROFILAKTYKA).
czytaj więcej
02.12.201511:15
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
czytaj więcej