W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2022-2024 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”

Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2022-2024 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”
10.02.202211:58

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2022-2024 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”.

 

 

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2022-2024 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” na lata 2022-2024 wynosi: 608 250,00 zł.
 3. Przewidywany okres realizacji programu, na jaki zostanie zawarta umowa – od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 29 listopada 2024 r.
 4. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
 5. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowych warunków konkursu” w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, w pokoju 295, tel: 81 466 34 30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
 6. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie do Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, pokój 214 (sekretariat), w terminie do dnia 4 marca 2022 r. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy oferenta oraz nazwy programu.
 7. Oferty wysłane pocztą i dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będą brały udziału w konkursie.
 8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2.
 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 18 marca 2022 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
 11. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
 12. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późń. zm.).
 13. W zakresie nieregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 12, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin