W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”
13.09.201907:42

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590 i 1694) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowychw Lublinie „Jedz z głową”.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” na lata 2019-2021 wynosi: 697 800 zł.
3. Przewidywany okres realizacji programu, na jaki zostanie zawarta umowa – od dnia 10 października 2019 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.
4. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
5. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowe warunki konkursu” w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w pok. 507, tel: 81 466 34 00 (22) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka:Ogłoszenia/Konkursy).
6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pok. 504 (sekretariat), w terminie do dnia 30 września 2019 r. do godz. 15.30. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy konkursu.
7. Oferty wysłane pocztą i dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będą brały udziału w konkursie.
8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 4 października 2019 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
11. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
12. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394).
13. W zakresie nieregulowanych w ustawie o której mowa w ust.12, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin