W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla dzielnic” w dzielnicach Czechów Południowy i Czechów Północny

„Plan dla dzielnic” w dzielnicach Czechów Południowy i Czechów Północny
22.07.202211:17

10 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Plan dla dzielnic”. Tym razem tematem rozmów były potrzeby mieszkańców dzielnic Czechów Południowy i Czechów Północny.

– „Plan dla dzielnic” to projekt niezwykle ważny dla funkcjonowania naszego miasta. Pozwoli określić priorytety i właściwe wyznaczyć cele stojące przed każdą z dzielnic Lublina. Efektem spotkań z mieszkańcami i mieszkankami będzie przygotowanie planów dalszego rozwoju każdej z nich. Wspólnie pracujemy nad tym, by Lublin był miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do życia – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Mieszkańcy dzielnic Czechów Południowy i Czechów Północny najczęściej poruszali tematy budowy i remontów ulic, tworzenia i pielęgnacji terenów zielonych oraz nowych miejsc parkingowych.

Podczas spotkania mieszkańcy zwracali uwagę na stan nawierzchni ulic: Arsztajnowej, Solarza, Dudzińskiego, Czaplińskiego, Leszetyckiego i Dereckiego. Pytali również o ul. Beskidzką oraz ul. Młodej Polski. Wskazywali także na konieczność przeprowadzenia remontu tych ulic z uwzględnieniem budowy nowych miejsc parkingowych. Uczestnicy spotkania zwrócili się również z prośbą o przeprowadzenie remontu ul. Lipińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Północną do zakrętu ulicy. Dopytywano ponadto o ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Północnej w okolicy ul. Gen. B. Ducha oraz zgłoszono potrzebę poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół na terenie dzielnicy. Poruszono także zagadnienie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Smyczkowej 3, przeprowadzenia termomodernizacji Przedszkola nr 75 przy ul. Żelazowej Woli oraz wyposażenia Liceum Wojskowego w ściankę wspinaczkową.

Na spotkaniu podjęto również kwestię rozbudowy ścieżek spacerowych w ramach planowanego Parku na Górkach Czechowskich. Przy okazji tego tematu poruszono także zagadnienie organizacji imprez kulturalno-artystycznych na tym obszarze. Mieszkańcy dopytywali również o skwer w rejonie Osiedla im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Braci Wieniawskich i wnioskowali o zagospodarowanie miniparku na Osiedlu Karłowicza, tak by był miejscem przyjaznym seniorom. Zgłoszono także prośbę o utworzenie Centrum Informacji dla Seniorów. Uczestnicy spotkania poruszyli ponadto kwestię rewitalizacji zieleni w wąwozie, który biegnie od ul. Młodej Polski 20 w kierunku południowym oraz realizacji dalszych inwestycji w Parku Czechów. Podjęto również temat wycinki drzew w dzielnicy i niewielkiej liczby nasadzeń uzupełniających. Padły także pytania o stan realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego dotyczącego remontu boiska przy ul. Nowowiejskiego oraz o zmiany godzin otwarcia boisk Orlik w okresie wakacyjnym. Mieszkańcy wnioskowali ponadto o lepsze skomunikowanie dzielnicy Czechów Południowy (w szczególności ul. Kosmowskiej i ul. Koncertowej) z Osiedlem Botanik oraz dzielnicami Ponikwoda i Kalinowszczyzna. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czechów Północny dopytywał również o możliwość przywrócenia Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Żywnego, które zostało zamknięte ze względu na pandemię.

Na spotkaniu poruszono także tematy ogólnomiejskie. Mieszkańcy podnieśli kwestię zanieczyszczenia powietrza i lokalizacji stacji pomiarowych, dokonujących pomiaru zanieczyszczeń smogowych. Pały również pytania o sprzątanie miasta i przyczynę zalegania liści w okresie jesienno-zimowym oraz o możliwość rewitalizacji rzeki Bystrzycy. Zgłoszono także potrzebę utworzenia Muzeum Patriotycznego i zaproponowano jego lokalizację w okolicy ul. Krótkiej i Jasnej. W nawiązaniu do aktualnej sytuacji na świecie, uczestnicy spotkania dopytywali ponadto o znajdujące się w mieście schrony.

Wydarzenie odbyło się 10 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Smyczkowej 3. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty. Obecni byli także dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Idea projektu jest kontynuacją prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Kolejny etap Projektu to wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.