W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla dzielnic” w dzielnicy Ponikwoda

„Plan dla dzielnic” w dzielnicy Ponikwoda
25.07.202208:54

12 maja Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i jego Zastępcy po raz kolejny spotkali się z mieszkańcami Lublina w ramach projektu „Plan dla dzielnic”. Tym razem na spotkaniu omawiane były wyzwania stojące przed dzielnicą Ponikwoda.

– Podczas dyskusji z mieszkańcami, staramy się jak najpełniej odpowiadać na poruszane problemy. Nie wszystkie sprawy można rozstrzygnąć w trakcie jednego spotkania, ale dzięki wspólnej rozmowie i wymianie argumentów już dziś wypracowujemy konkretne rozwiązania i podejmujemy decyzje dotyczące przyszłości. Rozmowy z mieszkańcami poszczególnych dzielnic prowadzone w ramach cyklu „Plan dla dzielnic” pozwalają określić inwestycje, które są zarówno strategiczne dla każdej z nich, jak i przyczyniają się do poprawy komfortu życia wszystkich lublinian – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jedną z pierwszych kwestii poruszonych przez mieszkańców podczas spotkania była potrzeba utworzenia terenów zielonych w dzielnicy, które mogłyby służyć mieszkańcom tej części miasta do wypoczynku i rekreacji. Przy okazji tego tematu, padły także pytania o możliwość udostępnienia do tych celów boisk sportowych zlokalizowanych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Mieszkańców dzielnicy interesowała również planowana budowa szkoły przy ul. Majerankowej oraz termin realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego dotyczący budowy skweru przy ul. Węglarza. Podczas spotkania podniesiono ponadto zagadnienie budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Goździkowej oraz zgłoszono potrzebę utworzenia domu kultury na terenie dzielnicy. Uczestnicy dopytywali również o remonty ulic Trześniowskiej i Kłopotowskiego, a także o termin zakończenia prac na ul. Wiejskiej. Ponadto zawnioskowano o budowę ciągów pieszych wzdłuż ul. Dożynkowej oraz wprowadzenie na niej ograniczenia prędkości. Podjęto także tematy rozbudowy parkingu przy cmentarzu przy ul. Walecznych oraz potrzeby budowy chodnika w okolicy Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej. Mieszkańcy zgłosili również problem z przemieszczaniem się przez wąwóz biegnący od ul. Dożynkowej do ul. Strzembosza oraz niewystarczającego skomunikowania z resztą miasta części dzielnicy położonej za torowiskiem, tj. ul. Pliszczyńskiej, ul. Lipeckiego, ul. Łysakowskiej, ul. Zabytkowej i ul. Grodzickiego. Przy tym temacie wniesiono także prośbę o zadbanie o tereny w okolicy ul. Galickiego i Pliszczyńskiej. Podczas spotkania dopytywano również o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, m.in. dla okolic ul. Bluszczowej i Dębowej.

Wydarzenie odbyło się 12 maja 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie przy ul. Spółdzielczości Pracy 65. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Obecni byli także przedstawiciele Rady Miasta Lublin, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Idea projektu jest kontynuacją prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Kolejny etap Projektu to wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.