W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór projektów do III Zielonego Budżetu

Nabór projektów do III Zielonego Budżetu
04.09.201807:23

Przez miesiąc, w dniach 4 września – 4 października, Miasto prowadzić będzie nabór do trzeciej już edycji Zielonego Budżetu. Pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Lublina, organizacja pozarządowa czy Rady Dzielnicy. Projekty przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie www.zielonybudzet.lublin.eu

- To kolejny etap urządzania Lublina razem z jego mieszkańcami. Dzięki takiemu narzędziu partycypacji jak Zielony Budżet, mamy możliwość zrealizowania pomysłów mieszkańców, którzy prezentują bardzo ciekawe i niecodzienne rozwiązania i wzbogacają tym samym przestrzeń miasta. Chcę zachęcić wszystkich Państwa do zgłoszenia swoich projektów. - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Do zagospodarowania mieszkańcom przekazujemy kolejne 2 mln zł. Realizację Zielonego Budżetu, podobnie jak w pierwszej i drugiej edycji, będzie nadzorował Miejski Architekt Zieleni wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin. Zgłaszane projekty w pierwszej kolejności będą sprawdzane pod kątem formalnym, tj. własność gruntów, stan prawny nieruchomości, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, układ infrastruktury podziemnej i nadziemnej, planowane inwestycje, zgodność z przepisami prawa oraz możliwość realizacji w ciągu jednego roku.

W kolejnym etapie, zostaną ocenione pod względem merytorycznym. W tym celu został powołany Zespół Ekspertów w skład którego wchodzą przedstawiciele Biura Partycypacji Społecznej, Miejskiego Architekta Zieleni oraz eksperci z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu:

 • Kamila Boguszewska – Politechnika Lubelska, Wydział Architektury, Samodzielna Pracownia Architektoniczna,
 • Ewa Trzaskowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu,
 • Margot Dudkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu,
 • Bartłomiej Kwiatkowski - Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
 • Marcin Skrzypek – inicjator i animator, Forum Kultury Przestrzeni, Członek Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin,
 • Szymon Pietrasiewicz – animator społeczny, pracownik i współpracownik instytucji kultury,
 • Jan Kamiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Członek Rady Kultury Przestrzeni.

Tak jak w latach poprzednich, w wyborze zwycięskich projektów zespól ekspertów będzie brał pod uwagę m.in. udział zieleni, kontekst otoczenia czy funkcjonalność.

Projekty można zgłaszać w różnych kategoriach, w poprzedniej edycji były to:

 • ochrona zieleni istniejącej,
 • nasadzenia przyuliczne,
 • skwery,
 • rabaty,
 • meble miejskie (w tym parklety),
 • dokumentacja projektowa,
 • inne.

Kategorie ustala zespół ekspertów, po zapoznaniu się ze złożonymi projektami. Forma i wzór zgłoszenia wniosków nie ulega zmianie. Można zgłaszać zarówno gotowe projekty, jak i pomysły w formie opisowej.
 

***

W pierwszej edycji mieszkańcy zgłosili 107 projektów dotyczących m.in. nasadzeń w pasie drogowym, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, sadów owocowych, parkletów rewitalizacji nieużytków czy ustawienia mebli miejskich. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do realizacji trafiły 24 projekty.

Do drugiej edycji Zielonego Budżetu wpłynęły 74 wnioski, ocenę formalną przeszło 57 projektów. Eksperci zdecydowali, że do realizacji przekazanych zostanie 16 wniosków, a dodatkowe 3 wybrano jako wnioski rezerwowe.