W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podsumowanie pierwszej edycji Zielonego Budżetu

Podsumowanie pierwszej edycji Zielonego Budżetu
12.10.201709:43

Pierwsza edycja Zielonego Budżetu jest w ostatniej fazie realizacji. Ze 107 zgłoszonych przez mieszkańców wniosków, po ocenie ekspertów do realizacji trafiły 24 projekty.

Z grupy projektów, która przeszła pomyślnie formalną weryfikację wyodrębniono kilka kategorii tematycznych: skwer, rabata, nasadzenia przyuliczne, parklet, meble miejskie i donice, łąka kwietna, ochrona zieleni istniejącej oraz park. W ostatniej kategorii z uwagi na znaczącą rolę wnioskowanych terenów w przestrzeni miasta i znaczenie dla mieszkańców, zdecydowano o sfinansowaniu tylko dokumentacji projektowej, która powstanie w wyniku szeroko prowadzonych konsultacji, z udziałem okolicznych mieszkańców, uwzględniając ich pomysły i oczekiwania.

Z pozostałych wyłoniono wnioski, które w największym stopniu spełniały przyjęte kryteria wyboru (udział zieleni, kontekst otoczenia, innowacyjność - pomysłowość, walory kompozycyjne, funkcjonalność) a ich realizacja znacząco podniesie jakość zieleni miasta w różnych aspektach.

Ostatecznie do realizacji wybrano:

Modelowa ochrona alei kasztanowców przy ul. Świętochowskiego w Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - po szczegółowej inwentaryzacji pod kontrolą inspektora nadzoru wykonano prace pielęgnacyjne w koronach drzew tj; usunięcie posuszu, redukcje koron, zabezpieczenie ubytków u 45 szt. drzew. W ramach działań zapobiegających rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka umieszczono na pniach 60 szt. pułapek lepowych oraz 90 szt. pułapek feromonowych w koronach drzew, a także zamontowano 30 szt. budek lęgowych.

Nasadzenia przyuliczne - to druga co do liczebności kategoria wśród zgłaszanych wniosków, co wskazuje na duże znaczenie tego zagadnienia dla mieszkańców. Były to głównie propozycje nasadzeń wzdłuż głównych arterii miasta, ścieżek rowerowych oraz w wielu miejscach, gdzie obecnie znajdują się jedynie trawniki. Do realizacji wybrano następujące lokalizacje:

 • Al. Solidarności – projekt opracowano dla całej długości ulicy, ale ze względu na bardzo dużą powierzchnię, nasadzenia zostaną przeprowadzone na dwóch odcinkach między węzłem Poniatowskiego/Smorawińskiego a rondem im. Kuklińskiego oraz na odcinku od Ul. Dolnej 3 Maja do ul. Wodopojnej,
 • ul. Witosa – nasadzenia kontynuowane będą od granic miasta jako przedłużenie już istniejących,
 • ul. Bielskiego – mieszkańcy wnioskowali o uzupełnienie istniejących drzew, które wzbogacą się rabatą z krzewów,
 • ul. Roztocze zyska nowe aranżacje w pięciu miejscach, zaplanowano rabaty mieszane i nasadzenia drzew,
 • ul. Stadionowa (Lubelskiego Lipca).

W pierwszym etapie pojawią się rabaty krzewiaste z drzewami. Łącznie w pasach drogowych pojawi się 123 drzewa, 12 710 krzewów, 2 100 bylin na prawie 7 000 m² powierzchni.

Meble miejskie - wnioski dotyczące ustawienia w Śródmieściu wielofunkcyjnych donic i mebli miejskich zostały połączone we wspólny program. Powstają niewielkie przestrzenie w następujących lokalizacjach:

 • ul. Sądowa – rozwiązanie problemu nieprawidłowego parkowania samochodów,
 • ul. Lipowa/Chopina,
 • ul. Głęboka/Narutowicza,
 • ul. Narutowicza,
 • ul. Zamojska – wyeliminowanie parkowania w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • ul. Grottgera jest przykładem bardzo pozytywnej przemiany w ulicę z całkowitym wyeliminowaniem parkowania i przypisaniem zupełnie nowych funkcji.

Parklet – to „kieszonkowy” ogródek uliczny o powierzchni jednego lub dwóch miejsc parkingowych. Instalacja służy jako miejsce odpoczynku w centrum miasta, wśród gęstej zabudowy gdzie brak jest zieleni przyulicznej. Parklety pojawią się w 3 miejscach:

 • przy ul. Świętoduskiej,
 • przy ul. Lubartowskiej (obok Ratusza),
 • na ul. Zamojskiej - gdzie uzupełnią rozstawione już meble miejskie.

Łąka kwietna - to eksperymentalny projekt ukwiecenia pasa drogowego poprzez wysiew nasion roślin łąkowych, alternatywne rozwiązanie, mające na celu zwiększenie bioróżnorodności w ekosystemie miasta. Ta forma roślinna z punktu widzenia przyrodniczego jest bardziej wartościowa niż zwyczajny trawnik. Charakteryzuje się wysoką produktywnością tlenu i pochłania więcej zanieczyszczeń. Łąki kwietne cenione są przede wszystkim za swoje walory ozdobne w okresie kwitnienia a także obecność roślin owadopylnych (niealergicznych). Łąka kwietna w Lublinie pojawiła się przy ul. Bernardyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Zamojską.

Rabata przy ul. Ogrodowej – kompozycja z kwitnących krzewów i bylin traktowana jako spójne wnętrze. Zadanie przewiduje przeprowadzenie prac całościowo, na wszystkich elementach roślinnych. Najpierw wykonano prace pielęgnacyjne w drzewostanie. Pod drzewami pojawią się rabaty mieszane złożone z bylin, krzewów i roślin cebulowych na 7 odcinkach ulicy i 6 rabat z krzewów. Dobór gatunkowy dostosowany jest do warunków świetlnych. Łącznie na 620 m² rabat przy ulicy Ogrodowej zakwitnie około 1200 szt. bylin, 780 szt. krzewów oraz 1200 roślin cebulowych.

Skwer przy ul. Montażowej – projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla osób starszych „plac dla seniorów” we wnętrzu międzyblokowym osiedla Tatary. Został on doceniony ze względu na kontekst otoczenia i funkcjonalność, w najbliższej okolicy od bardzo dawna zaznacza się brak wysokiej jakości dostępnych dla mieszkańców terenów zieleni urządzonej.

Skwer przy ul. Cyruliczej – innowacyjny pomysł stworzenia pierwszej w Polsce „zielonej sali wykładowej” dającej wiele możliwości działań aktywizujących mieszkańców. Autorom projektu przyświecała idea zwiększenia świadomości społecznej w sposobie korzystania z terenów zieleni. Ponadto projekt wpisuje się w Modelową Rewitalizację Podzamcza, obecnie na tym terenie brak jest urządzonych funkcjonalnie zielonych enklaw dla mieszkańców i turystów odwiedzających Lublin.

Skwer przy ul. Biedronki – został urządzony przy głównym ciągu pieszym łączącym osiedla Ruta i Łęgi. Większość prac budowlanych została już na tym terenie wykonana, środki ZBO przeznaczono na kompleksowe uzupełnienie skweru zielenią przy zachowaniu jej roli w kompozycji całości. Teren został zaprojektowany jako funkcjonalna przestrzeń do wypoczynku i rekreacji dla różnych grup wiekowych mieszkańców, a elementy roślinne wzbogacą wzbogacą poszczególne enklawy do wypoczynku biernego i czynnego gdyż wyposażenie tego skweru jest dość bogate. Na rabatach rozpoczęło się sadzenie 22 drzew i ponad 1800 krzewów.

Skwer przy ul. Szwoleżerów – wniosek został wybrany ze względu na brak urządzonych terenów zieleni w najbliższej okolicy. W konsekwencji powstanie skwer o różnych funkcjach, mocno wzbogacony o elementy roślinne. Ze względu na połączenie zadań wykonywana jest jedna dokumentacja projektowa a realizacja rozpocznie się w roku przyszłym.

Dokumentacja projektowa (park na Felinie) – wniosek dotyczy terenu o ogromnym potencjale, możliwe jest tu urządzenie parku miejskiego dostosowanego do potrzeb mieszkańców całej dzielnicy Felin, jednak niezbędne jest przeprowadzenie warsztatów i konsultacji dla przyszłych użytkowników a następnie stworzenie dokumentacji projektowej. W związku ze znaczeniem tego terenu i jego roli dla dzielnicy Zespół Ekspertów zdecydował o przeznaczeniu środków na nową dokumentację projektową, wykonaną w konsultacji z mieszkańcami i obejmującą kompleksowo teren przyszłego parku. Tak więc na specjalnie utworzonej stronie internetowej http://przestrzendlafelina.pl/ można samodzielnie zaprojektować skwer przy ul. Jagiełły. Każdy może zaproponować rozkład ścieżek, charakter roślin w tej przestrzeni oraz wskazać aktywności jakim skwer ma służyć. Obecnie trwają prace podsumowujące wszystkie konsultacje i tworzenie pierwszej wersji projektu.

Dokumentacja projektowa „Lasek na Sławinie” – głównym celem opracowania dokumentacji projektowej będzie harmonijne wpisanie proponowanych przez wnioskodawców elementów wyposażenia w istniejący drzewostan, który powinien być przedmiotem troski i ochrony. Dzięki projektowi teren ten stanie się dostępny i przyjazny dla mieszkańców. Podobnie jak w przypadku wniosku dotyczącego parku na Felinie w związku ze znaczeniem tego terenu i jego roli dla dzielnicy Zespół Ekspertów zdecydował o przeznaczeniu środków na dokumentację projektową, wykonaną w konsultacji z mieszkańcami i obejmującą kompleksowo teren lasku.

Pierwsza edycja Zielonego Budżetu w liczbach

 • 4 skwery w różnych częściach miasta (ul. Montażowa, Cyrulicza, Szwoleżerów, Biedronki) z nową myślą i nowymi standardami dotyczącymi wyposażenia i roślinności,
 • nasadzenia w pasach drogowych, skwerach, rabatach i donicach – 213 drzew, ponad 17 000 krzewów, około 4 000 bylin na 14 000 m² powierzchni,
 • nowa ulica Ogrodowa - 3200 krzewów, bylin i roślin cebulowych na 620 m²,
 • miejsca o zupełnie nowym wyglądzie, wysokiej jakości – ul. Głęboka/ Narutowicza, Lipowa/Chopina, Zamojska, Grottgera,
 • miejsca z nowymi standardami dla pieszych, gdzie wyeliminowano parkowanie samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych – ul. Sądowa, Zamojska, Narutowicza,
 • 19 ławek i 20 donic rozstawionych w różnych konfiguracjach z otoczeniem zieleni tworzących enklawy do chwilowego oddechu w centrum miasta,
 • pierwsza łąka kwietna przy ul. Bernardyńskiej,
 • dokumentacje projektowe dla nowych terenów zieleni w dzielnicy Felin oraz Sławin.

Pliki do pobrania