W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kampania przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kampania przeciwdziałania przemocy w rodzinie
31.10.201811:29

W ramach kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny prezentuje wyniki opracowanego na jego zlecenie Raportu „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin” i jednocześnie podejmuje dalsze działania mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez różnego rodzaju prelekcje, wystąpienia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie ulotek informacyjnych i plakatu informacyjnego dla Mieszkańców Miasta Lublin, dotyczących przeciwdziałania przemocy.

Działania te wpisują się w Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016-2020 i służą prowadzeniu systemu informacji i edukacji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie w ramach realizowanej w 2018r. kampanii społecznej opracował plakat dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawierający wykaz instytucji świadczących bezpłatne wsparcie dla Mieszkańców Miasta Lublin, których dotyczy problem przemocy. Plakaty zostaną rozmieszczone w instytucjach publicznych Miasta Lublin.

Stosowanie przemocy należy zgłosić:

  • przedstawicielowi Policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, które mogą wszcząć procedurę "Niebieskiej karty"
  • można zadzwonić na numer alarmowy 112
  • można skorzystać z całodobowego telefonu zaufania: 81 534 60 60

Kampania przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Pliki do pobrania