W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lublin przyjazny rodzinom
23.03.202314:40

Miasto uhonorowało osoby i instytucje zaangażowane we wspieranie rodzin, a także długoletnich partnerów Programu „Rodzina Trzy Plus”. Wdrożony 10 lat temu miejski projekt dedykowany dużym rodzinom obejmuje już 92% z nich, a Lublin znajduje się w czołówce polskich miast najbardziej aktywnych w zakresie realizacji działań prorodzinnych.

– Nasz autorski program „Rodzina Trzy Plus” od ponad dziesięciu lat stanowi platformę porozumienia i współpracy w zakresie polityki rodzinnej i gospodarczej miasta, a Lublin jest dzisiaj postrzegany w Polsce, jako wiodący ośrodek wielopłaszczyznowych projektów na rzecz dużych rodzin. Potwierdzeniem właściwego kierunku naszych działań jest przyznanie Lublinowi certyfikatu „Samorząd Przyjazny Rodzinom” i członkostwo w Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie. W drodze do uzyskania tego tytułu wspierali nas zarówno partnerzy lokalni, jak i zrzeszeni w związkach ogólnopolskich i europejskich, za co bardzo im dziękuję. Jednak przede wszystkim sukces ten był możliwy, dzięki zaangażowaniu lubelskich rodzin, ich otwartości i zaufaniu, którym nas obdarzyli – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W 2012 roku Lublin, jako pierwsze miasto w województwie lubelskim, wdrożył nowatorski program „Rodzina Trzy Plus”. Jego wprowadzenie stanowiło innowacyjny krok w myśleniu o przyszłości mieszkańców, a inicjatywa stała się impulsem do podjęcia prorodzinnych działań przez kolejne samorządy w Polsce oraz wzorcem dla ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W ramach wprowadzonego rozwiązania zintensyfikowano współpracę pomiędzy administracją samorządową a sektorem prywatnym, aby poprzez wspieranie rodziny podkreślić, że pełni ona kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa lokalnego. Do tej pory wydano ponad 21 tys. Kart Rodzina Trzy Plus i objęto Programem ponad 4 tys. rodzin. Duże rodziny stanowią obecnie 8% społeczności wszystkich lubelskich rodzin.

– Otwartość oraz gotowość na zmiany i nowe wyzwania to wartości, bez których rozwój społeczny naszego miasta byłby niemożliwy. Zaangażowanie członków ogólnopolskiego Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz partnerów Programu „Rodzina Trzy Plus” w budowanie i kreowanie polityki rodzinnej miasta było i jest najważniejszym ogniwem jego funkcjonowania. Pragnę złożyć wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju społeczności naszego miasta. Jestem wdzięczna za motywowanie do działania na rzecz dużych rodzin, popularyzację dobrych praktyk, budowanie przestrzeni dobrej współpracy, a także promowanie Lublina jako miasta przyjaznego rodzinie – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Dzisiejsza uroczystość w Teatrze Starym w Lublinie stanowiła podsumowanie i ostatni etap jubileuszu 10-lecia programu „Rodzina Trzy Plus”. Za jego wdrożenie Lublin uhonorowano w 2015 r. Europejską Nagrodą Sektora Publicznego (EPSA), przyznaniem Certyfikatu Dobrych Praktyk oraz tytułu „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”.

Funkcjonowanie programu możliwe jest dzięki zaangażowaniu ponad 220 partnerów oferujących liczne ulgi. Wśród nich są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy, a zniżki dotyczą zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, sportowych, kulturalnych oraz m.in. oferty motoryzacyjnej, medycznej i gastronomicznej. Za włączanie się w działania na rzecz lubelskich rodzin wręczono medale okolicznościowe 52 partnerom, którzy od samego początku współtworzą program „Rodzina Trzy Plus”. Ich zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności trwa nieprzerwanie od 10 lat i w sposób szczególny wyróżnia się na tle innych podmiotów.

Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin uhonorowani zostali:

  • Joanna Krupska – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, mama siedmiorga dzieci. Od lat zaangażowana w propagowanie idei rodzin wielodzietnych i ich wspieranie. Współzałożycielka Ogólnopolskiego Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, przez 13 lat była prezesem tej organizacji. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Wieloletnia partnerka i inspiratorka Miasta Lublin w zakresie tworzenia nowych usług społecznych, które pozwoliły na transformację Lublina będącego obecnie jednym z najatrakcyjniejszych miast pod względem różnorodności działań skierowanych do rodzin.
  • Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to ogólnopolskie stowarzyszenie, które od 2007 roku aktywnie i skutecznie wpływa na kształt polskiej polityki rodzinnej. Podejmuje działania na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny. Związek był również postulatorem wprowadzenia w Polsce Ogólnopolskiej Kart Dużej Rodziny. Członkowie Związku od lat czynnie zaangażowani są w działania na rzecz lubelskich dużych rodzin, w tym w prace prowadzące do wprowadzenia w 2012 roku na terenie Lublina gminnego Programu działań na rzecz dużych rodzin „Rodzina Trzy Plus” czy organizację II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w 2014 roku w Lublinie.
  • Bożena Pietras – pedagog, logopeda i działaczka społeczna, mama szóstki dzieci i babcia sześciu wnucząt. Od 2008 roku zaangażowana w pracę w Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Jest inicjatorką powstania koła Związku Dużych Rodzin w Lublinie. Obecnie jest Koordynatorką Działalności Społecznej Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz negocjatorką w zakresie obsługi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Czynnie zaangażowana w działania prowadzące do wprowadzeniu w 2012 roku na terenie Lublina gminnego Programu działań na rzecz dużych rodzin „Rodzina Trzy Plus” oraz organizację II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w 2014 w Lublinie.

Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymała Judyta Kruk – mediatorka, politolog, doświadczona w pracy z rodzinami oraz w obszarze polityki społecznej, głównie w organizacjach pozarządowych, mama szóstki dzieci. Współzałożycielka i ekspertka telefonu zaufania „Linia 3 Plus”, współautorka inicjatywy „Tu Mamy!”. Jako rzeczniczka Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus" reprezentuje organizację na poziomie administracji rządowej, samorządowej oraz podczas konferencji Organizacji Pożytku Publicznego w Parlamencie Europejskim. Koordynatorka projektu Certyfikacja Strategii Polityki Prorodzinnej Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus". Współpracowała w grupie ekspertów opiniujących funkcjonowanie rozwiązań w Ministerstwie Sprawiedliwości przy Pełnomocniku ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.

Uczestnikami programu „Rodzina Trzy Plus” mogą być wszyscy rodzice oraz ich małżonkowie, którzy zamieszkują w Lublinie oraz wychowują łącznie co najmniej troje dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 25 lat, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Istotną formą pomocy dla dużych rodzin, oferowaną przez Miasto, są wprowadzone od 2013 r. ulgi w odpłatnościach w przedszkolach publicznych. Ich wysokość waha się od 50% dla jednego dziecka do 100% na trzecie i kolejne dziecko. Ważnym elementem wspierającym rodziny wielodzietne jest również możliwość korzystania z biletu rodzinnego w komunikacji miejskiej.
W sumie wydano już ponad 23 tys. biletów rodzinnych lubelskim dużym rodzinom. W ramach prowadzonych działań prorodzinnych wprowadzono dodatkowe kryteria przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Lublin. Jednym z kryteriów preferencyjnych jest przyjmowanie w pierwszej kolejności dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci. Lubelskie rodziny wielodzietne mogą również korzystać z ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bogaty pakiet usług programu „Rodzina Trzy Plus” dopełnia oferta lubelskich szkół, 8 z nich, co roku oferuje rodzinom bezpłatny wstęp na swoje pływalnie. W trakcie dekady działalności programu, lubelskim dużym rodzinom wydano ponad 4,5 tys. bezpłatnych karnetów. Wśród osiągnięć Programu należy wskazać także cykliczne działania promujące zarówno rodzicielstwo, jak i różnorodne formy integracji międzypokoleniowej rodzin. Wiele z podjętych inicjatyw na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Lublina.