W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podsumowanie realizacji programów wsparcia dla rodzin

Podsumowanie realizacji programów wsparcia dla rodzin
25.09.201812:47

Podsumowanie realizacji programu Dobry Start (300+), 500+ oraz pozostałych świadczeń rodzinnych:

Od lipca bieżącego roku rozpoczęła się realizacja nowego Rządowego programu "Dobry Start", skierowanego do uczniów rozpoczynających i kontynuujących naukę w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach powyższego programu rodzice otrzymują wsparcie finansowe na wyprawkę szkolną w kwocie 300 zł (raz do roku), na dziecko  do 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia, o ile kontynuują naukę. Wnioski o powyższe świadczenie można składać  do 30 listopada 2018 r.

Dla samorządu było to kolejne olbrzymie wyzwanie logistyczne, biorąc pod uwagę liczbę osób potencjalnie uprawnionych do świadczenia 300+ (z naszych wstępnych szacunków wynikało, że w Lublinie do świadczenia 300+  może być uprawnionych około 27 000 do 30 000 rodzin), jak i fakt, że od 1 lipca 2018 r. rozpoczęto równocześnie przyjmowanie wniosków na kolejne okresy świadczeniowe dotyczące programu rodzina 500+, zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W lipcu wnioski można było składać jedynie w formie elektronicznej, natomiast od sierpnia także drogą tradycyjną (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego).

Wobec faktu, że spodziewaliśmy się łącznie, na wszystkie wymienione wcześniej świadczenia (czyli 300+, 500+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny) około 60 000 wniosków, celem bezkolizyjnej realizacji zadań, miasto Lublin uruchomiło od sierpnia bieżącego roku do końca listopada łącznie 12 punktów przyjmowania wniosków – 7 Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin oraz 5 Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Punkty te są zlokalizowane w różnych obszarach naszego miasta, tak aby każda osoba decydująca się na osobiste złożenie wniosku mogła łatwo do nich dotrzeć.

Do chwili obecnej wpłynęło łącznie 50 081 wniosków ( 300+, 500+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny), co stanowi 80% naszych szacunków.

Program Dobry Start:

Wpłynęło 24 174 wnioski, zrealizowano już wypłaty dla 22 899 rodzin, na łączną kwotę 9 249 300 zł.

Należy podkreślić, że w przypadku programu Dobry Strat 70% wniosków wpłynęło do nas elektronicznie (16 969 wniosków).

Program Rodzina 500+:

Do chwili obecnej na kolejny okres świadczeniowy (rozpoczynający się w październiku bieżącego roku, a trwający do końca września 2019 r.) wpłynęło 17 875 wniosków (uprawnionych do tego świadczenia jest w Lublinie około 20 000 rodzin).