W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

O Programie RODZINA TRZY PLUS

O Programie RODZINA TRZY PLUS

O Programie Rodzina Trzy Plus

W maju 2012 roku miasto Lublin stało się pionierem realizując innowacyjny Program Rodzina Trzy Plus, będący pierwszym tego typu przedsięwzięciem na terenie naszego województwa, a także jednym z pierwszych programów w Polsce. W ramach wprowadzonego Programu zintensyfikowano współpracę pomiędzy administracją samorządową a sektorem prywatnym, aby poprzez wspieranie rodziny przypomnieć, że pełni ona kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa lokalnego. Uczestnikami Programu mogą być wszyscy rodzice oraz ich małżonkowie, którzy zamieszkują w Lublinie oraz wychowują łącznie co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 lat gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Dziś Program to ponad 21 000 wydanych Kart Rodzina Trzy Plus, ponad 4,2 tys. rodzin objętych Programem oraz 220 partnerów oferujących liczne ulgi. Wśród nich są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy, a ulgi dotyczą zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, sportowych, kulturalnych oraz m. in. oferty motoryzacyjnej, medycznej czy gastronomicznej. Wdrożony jedenaście lat temu miejski Program dedykowany dużym rodzinom wspiera już 92% z nich, a Lublin znajduje się w czołówce polskich miast najbardziej aktywnych w zakresie realizacji działań prorodzinnych.

Wspieranie rodzin jest jedną z najważniejszych misji przypisanych miastom. Patrząc na ostatnią dekadę w Lublinie z przyjemnością muszę stwierdzić, że dobrze wykorzystaliśmy szanse i możliwości, zarówno te dostępne na poziomie lokalnym, jak również kreowane przez projekty oraz środki ogólnokrajowe i europejskie. Sukces Programu Rodzina Trzy Plus to swoisty symbol rodzinnego Lublina, a zarazem potwierdzenie należnego mu miejsca w czołówce polskich i europejskich miast przyjaznych rodzinom z dziećmi. Wprowadzenie Programu Rodzina Trzy Plus było innowacyjnym krokiem w myśleniu o przyszłości mieszkańców. Jestem dumny, że taka idea narodziła się w Lublinie. Co więcej, stała się impulsem do podjęcia prorodzinnych działań przez kolejne samorządy w Polsce oraz wzorcem dla ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Potwierdzeniem właściwego kierunku realizowanej przez nas polityki rodzinnej jest przyznanie w 2022 roku naszemu miastu Certyfikatu Samorząd Przyjazny Rodzinom i członkostwo w Europejskiej Sieci Gmin Przyjaznych Rodzinie. Uzyskanie tytułu i dołączenie do Sieci nie byłoby możliwe bez Programu Rodzina Trzy Plus. Jego wprowadzenie jedenaście lat temu stanowiło innowacyjny krok w myśleniu o przyszłości naszych mieszkańców. W drodze do uzyskania tego tytułu towarzyszyli i wspierali nas partnerzy, zarówno lokalni jak i zrzeszeni w zawiązkach ogólnopolskich czy europejskich oraz lubelskie rodziny – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Za działania w ramach Programu Rodzina Trzy Plus, Lublinowi przyznano liczne nagrody i wyróżnienia, jak Certyfikat Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego. Miasto otrzymało również Certyfikat Dobrych Praktyk, a także wyróżnienie od Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz jego Małżonki Anny Komorowskiej za zaangażowanie w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce. W dorobku znalazło się również odznaczenie Lublina przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” honorowym tytułem „Miasto Przyjazne Dużym Rodzinom”, a także „Miasto Przyjazne Rodzinie”.

Mocno wsłuchujemy się w głos lubelskich rodzin, to nasi partnerzy w zarządzaniu miastem. Reprezentujący je Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, pomaga nam lepiej zrozumieć potrzeby rodzin wielodzietnych i sprawiać, by Lublin był dla nich przyjaznym miejscem do codziennego funkcjonowania. Od dekady, każdego dnia, staramy się udowadniać, jak ogromne znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnej mają rodziny. Dziś z satysfakcją patrzę na efekty Programu Rodzina Trzy Plus, który jest integralnym elementem polityki rodzinnej naszego miasta. Jesteśmy dumni, że Program spełnia oczekiwania dużych rodzin naszego Miasta i sukcesywnie się rozwija – do Programu przystępują systematycznie nowi Partnerzy, posiadaczami Kart Rodzina Trzy Plus jest coraz więcej dużych rodzin. Program, mimo innowacyjnego charakteru nie poprzestaje na dotychczasowych działaniach. Jest on otwarty i ciągle ewaluuje, dlatego też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodzin jak i podmiotów. W roku 2022, roku jubileuszu 10-lecia Programu Rodzina Trzy Plus odświeżyliśmy również jego identyfikację wizualną poprzez wprowadzenie nowego logo oraz wzoru Karty, prostych w formie, ale bogatych w symbolikę. Był to także szczególny moment, w którym wspólnie z lubelskimi rodzinami, stawialiśmy sobie nowe cele. Dobra przyszłość lubelskich rodzin to dobra przyszłość Lublina – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wydawana od jedenastu lat, w ramach Programu, Karta Rodzina Trzy Plus nie jest instrumentem polityki socjalnej. Karta stanowi wymierną pomoc materialną dla rodzin, a poprzez włączenie do niej lokalnych przedsiębiorców stała się istotnym elementem aktywizacji gospodarczej regionu. Ponad 20 tys. mieszkańców Lublina to członkowie dużych rodzin, a jednocześnie duża siła potencjalnych nabywców towarów i usług oferowanych przez lokalny biznes. Więcej informacji w zakładce Karta Rodzina Trzy Plus - jak ją uzyskać?

Współpracujące z Miastem podmioty uzupełniają zarówno zakres wsparcia, jak i dodają takie jego formy, których instytucje samorządowe nie są w stanie – z uwagi na zakres ustawowo przypisanych im zadań – zaoferować rodzinom. Lubelski Program jest rozwiązaniem efektywnym, bowiem cała zdobyta pula ulg trafia bezpośrednio do rodzin. Realizacja Programu Rodzina Trzy Plus przebiega w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też i na aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Podmioty zewnętrzne mają możliwość zgłaszania swoich ofert, pomysłów, wniosków, stając się jednocześnie niezastąpionym elementem Programu.

Regulamin wraz pozostałymi aktami prawnymi regulującymi wprowadzenie Programu dostępny do pobrania w zakładce Akty prawne.

stare i nowe logo Programu Rodzina Trzy Plus