W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Poznaliśmy nową Radę Seniorów Miasta Lublin

Poznaliśmy nową Radę Seniorów Miasta Lublin
22.05.202314:46

Działalność rozpoczyna nowa Rada Seniorów Miasta Lublin. Dzisiaj (22 maja) na uroczystym spotkaniu w Ratuszu Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych podziękowała ustępującym członkom II kadencji, a nowym wręczyła nominacje. Podczas uroczystości przedstawiciele Fundacji na Rzecz Seniorów BONUM VITAE przekazali również nagrodę, którą Miasto Lublin otrzymało w I edycji Konkursu „Samorząd przyjazny Seniorom”. Wyróżnienie przyznano we wrześniu 2022 r. za kompleksowe wsparcie i aktywizację osób starszych w ramach Lubelskiej Karty Seniora, w tym możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób 65+ oraz system teleopieki z wykorzystaniem opasek życia.

– Od ośmiu lat Rada Seniorów Miasta Lublin stanowi dla nas duże wsparcie. To ważny partner dla naszego samorządu, prężnie uczestniczący w życiu publicznym miasta, doskonale zorientowany w sprawach lubelskich seniorów. Członkowie Rady na bieżąco monitorują potrzeby osób starszych zamieszkałych na terenie Lublina, są z nimi w bliskim kontakcie na co dzień, służą więc nam pomocą podczas tworzenia kolejnych udogodnień dla tej grupy mieszkańców. Bardzo dziękuję ustępującym członkom Rady za ich dotychczasowe zaangażowanie,a nowym życzę wytrwałości oraz powodzenia – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zgodnie ze statutem Rady Seniorów Miasta Lublin, kandydatów do nowej kadencji do 24 marca zgłaszały podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Swoich przedstawicieli wskazał również Prezydent Miasta Lublin.

Skład Rady Seniorów Miasta Lublin na III kadencję w latach 2023-2027:

 • Wiesława Bieniek – zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Leszek Gęca – zgłoszony przez Lubelskie Stowarzyszenie Aktywności Międzypokoleniowej MAKI,
 • Mateusz Gortat – zgłoszony przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Oddział w Lublinie,
 • Wacława Krusińska – zgłoszona przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich,
 • Piotr Nakonieczny – zgłoszony przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae”,
 • Kazimiera Soszyńska – zgłoszona przez Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
 • Krystyna Strzelecka – zgłoszona przez Fundację Wolności,
 • Wanda Szałach – zgłoszona przez Fundację Tysiąca Kroków,
 • Barbara Tokarska – zgłoszona przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • Małgorzata Zmysłowska – zgłoszona przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ARTOS,
 • Halina Balak – Radna Dzielnicy Czechów Południowy, wskazana przez Prezydenta Miasta Lublin,
 • dr Maria Laskowska-Szcześniak – specjalista w dziedzinie geriatrii, wskazana przez Prezydenta Miasta Lublin,
 • Sławomir Skowronek – Dyrektor Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych, wskazany przez Prezydenta Miasta Lublin,
 • lek. med. Krzysztof Żelazowski – specjalista położnictwa i ginekolog, wskazany przez Prezydenta Miasta Lublin.

Członkowie nowej Rady wybrali spośród siebie władze – Przewodniczącą Rady – dr Marię Laskowską-Szcześniak, Zastępcę Przewodniczącej Rady – Małgorzatę Zmysłowską oraz Sekretarza – Sławomira Skowronka. Prezydium Rady Seniorów społeczność miasta pozna osobiście na inauguracji Lubelskich Dni Seniora, 12 czerwca.

Rada Seniorów Miasta Lublin jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Przedmiotem działania Rady jest m.in. opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lublin ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych. Członkowie Rady Seniorów m.in. uczestniczą w sesjach Rady Miasta Lublin, opiniują zadania Budżetu Obywatelskiego, biorą udział w konferencjach i zebraniach lubelskich organizacji pozarządowych, są także zaangażowani w organizację wydarzeń dla seniorów – m.in. Lubelskich Dni Seniora, imprezy „Odczaruj Jesień Życia” czy konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Aktywnie promują także Lubelską Kartę Seniora.

Aktualne informacje dotyczące Rady Seniorów Miasta Lublin dostępne są na stronie Lublin.eu w zakładce Mieszkańcy/Seniorzy.