W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Projekt "Senior FiT"
31.10.201410:18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

zaprasza do udziału w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2013 r., którego głównym celem jest promowanie działań instytucji i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że osoby starsze traktowane są w sposób godny, czują się potrzebne oraz dowartościowane.
Instytucje i organizacje ubiegające się o Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” muszą spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:
  1. posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej;
  2. oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla seniorów;
  3. posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane służące niwelowaniu barier architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych;
  4. dostrzegać potrzeby seniorów;
  5. tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały osoby starsze.
Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku o przyznanie Certyfikatu i jego terminowe doręczenie do siedziby Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin (tj. Lublin 20-068,
ul. St. Leszczyńskiego 23) lub przesłanie na adres e-mail (rada.seniorow@lublin.eu) z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2013 r.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu „Miejsce Przyjazne Seniorom” i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.eu). Termin nadsyłania wniosków do Konkursu upływa 13 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Komisja Konkursowa zweryfikuje zgłoszenia oraz przeprowadzi wizytacje zgłoszonych miejsc.

Kapituła Konkursu przedstawi Prezydentowi Miasta nominowane miejsca.

Bliższe informacje można uzyskać w:
Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 pok. 104.
tel.: 81 - 466 - 20 - 63
fax.: 81 - 466 - 20 - 67
e-mail:

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 23 października 2013 roku.W dniu 18 września 2013 roku odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Seniorów, podczas którego zostały otwarte koperty ze zgłoszeniami do Konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom - edycja 2013". Łącznie wpłynęły 42 aplikacje. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę pod względem formalnym. W najbliższym czasie odbędą się wizytacje Komisji Konkursowej w poszczególnych miejscach w celu dokonania oceny merytorycznej.


Wykaz podmiotów, które złożyły aplikację

do Konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom - edycja 2013":


1. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

2. MPK Lublin Sp. z o.o.

3. Centermed Lublin Sp. z o.o.

4. Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Miasta Lublin

5. Centrum Kultury w Lublinie

6. Kawiarnia&Księgarnia „Między Słowami”

7. Warsztaty Kultury w Lublinie

8. Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

9. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

10. Dzielnicowy Dom Kultury ,,Węglin"

11. Przedszkole Nr 57 w Lublinie

12. Apteka Izabela Serwan

13. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej

14. Zajazd „Katarzyna”

15. Stowarzyszenie ,,mali bracia Ubogich"

16. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

17. Teatr Stary w Lublinie

18. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

19. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

20. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego ,,Eskulap"

21. Dom Kultury ,,Skarpa" Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby" w Lublinie

22. ,,Gemini Film" sp. z o.o. (Kino Bajka)

23. Muzeum Lubelskie w Lublinie

24. Targi Lublin S.A.

25. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

26. Muzeum Wsi Lubelskiej

27. Studio Urody  "Anna"

28.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia nr 5, Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

29. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

30. SPA Orkana

31.Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr  2

32. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr  3

33. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr  9

34. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 13

35. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 21

36. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 22

37. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 24

38. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 27

39. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 31

40. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 32

41. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 34

42. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , Filia nr 36