W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do projektu „Pracownicy Przyszłości

Rekrutacja do projektu „Pracownicy Przyszłości
19.11.202012:36

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do udziału w projekcie „Pracownicy Przyszłości”. Projekt będzie realizowany do 30 stycznia 2022 r. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów Miasto, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża , Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji przez pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika  lub zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących w województwie lubelskim  na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez kompleksowe działania prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, takie jak: poradnictwo zawodowe, szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy; pośrednictwo pracy; poradnictwo psychologiczne; staże zawodowe; dodatek relokacyjny.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: 81 525 28 43,  516 316 850.

Projekt przeznaczony jest dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem zamieszkujących wyłącznie teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • o niskich kwalifikacjach;
 • w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby niepełnosprawne;
 • zamieszkujące w województwie lubelskim na obszarze LOF (na terenach gmin wiejskich: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Piaski, Strzyżewice, Spiczyn, Wólka, Niemce oraz gmin miejskich: Lubartów, Lublin, Świdnik).

 Preferowane będą osoby:

 • kobiety;
 • o niskich kwalifikacjach;
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby zamieszkujące gminy: Wólka, Niemce, Konopnica, Jastków,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujące gminy: Miasto Lublin, Miasto Świdnik, Gmina Mełgiew.

Uczestnikami projektu (grupą docelową) będzie 78 osób  (47  kobiet i 31 mężczyzn) zamieszkujących w województwie lubelskim  na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów Miasto, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Grupę docelową stanowią w szczególności:

 • 10 % GD-pracownicy przewidziani do zwolnienia  lub zagrożeni zwolnieniem  z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • 90 % GD – osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • W tym minimum:  45% UP to osoby o niskich kwalifikacjach / osoby w wieku 50 lat i więcej.

Ponadto uczestnicy projektu muszą obligatoryjnie spełniać następujące dodatkowe warunki, takie jak:

 • Nieuczestniczenie w kształceniu i szkoleniach w trybie stacjonarnym, dziennym;
 • Wyrażenie zdolności i chęci podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy;
 • Nieprowadzenie działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje, nabyć praktyczne doświadczenie zawodowe  co przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia.