Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Za nami VI Lubelskie Dni Seniora

09.06.201710:01

W czwartek, 8 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie VI Lubelskich Dni Seniora. Wydarzenie to miało miejsce w Filharmonii Lubelskiej, której audytorium było zapełnione po brzegi widzami. Z tej okazji oraz wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich uhonorowano Medalem 700-lecia Lublina kolejne osoby i instytucje, które w sposób wyjątkowy wspierają i realizują liczne inicjatywy na rzecz lubelskich seniorów. W trakcie uroczystości Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk wręczył to wyjątkowe wyróżnienie:

  • Marii Ryszardzie Todys-Płonce - z wykształcenia muzykowi, etnografowi i choreografowi, z zamiłowania wielkiej społeczniczce, poetce i animatorce kultury. W lutym 2016 roku założyła Lubelskie Stowarzyszenie "Zawsze Aktywni", w którym pełni funkcję Prezesa. Osoba wyjątkowo aktywna społecznie; zaangażowana w wiele działań na rzecz seniorów, inicjatorka różnych form integracji międzypokoleniowej. Inicjatywy współorganizowane i organizowane przez Panią Todys – Płonkę są bardzo wartościowe i stanowią przykład dobrych praktyk aktywności społecznej i obywatelskiej . Wśród nich należy wymienić akcje i projekty tj.: "Lato z Teatrem Muzycznym", "Seniorze nie daj się oszustom", "Z tańcem za pan brat", Spotkania poetyckie adresowane do seniorów, dzieci i młodzieży;
  • Stanisławowi Miciukowi - od 1996 roku członkowi Zarządu Okręgowego w Lublinie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, bardzo zaangażowanemu w aktywizację i integrację środowiska osób starszych. Wcześniej aktywnemu członkowi Społecznej Komisji Rady Miasta ds. przydziału mieszkań socjalnych z odzysku oraz mieszkań z budownictwa socjalnego. Od 1998 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI; 4 kadencje jest w Radzie Dzielnicy „Kalinowszczyzna”; 3 kadencje był członkiem Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej MOTOR; obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MOTOR. Pełniąc wiele ról społecznych, troszczy się o godne miejsce seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Od lipca 2016 r jest członkiem Społecznej Rady d.s. Osób Niepełnosprawnych w Lublinie.
  • Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie, który funkcjonuje w Lublinie od 1948 roku i skupia osoby w wieku 60+. Realizując statutowe cele i  działania, Związek od wielu lat organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne, szkolenia merytoryczne oraz różnorodne imprezy adresowane do seniorów. Głównymi kierunkami działań są edukacja, w tym szkolenia w zakresie zdrowego starzenia się, bezpieczeństwa osobistego i finansowego, różne formy aktywności rekreacyjnej i integracja społeczna. W zakresie rozwoju zainteresowań plastycznych, muzycznych i literackich Związek organizuje cykliczne Przeglądy Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Przeglądy Twórczości Artystycznej Seniorów.
  • Towarzystwu Wolnej Wszechnicy Polskiej - stowarzyszeniu społeczno-naukowemu, które od 1957 roku działa na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowania, obejmując pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystykę i krajoznawstwo oraz promocję i organizację wolontariatu, a także integrację oraz reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od ponad 30 lat Towarzystwo jest organem założycielskim i prowadzącym Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Lubelskie Centrum Aktywności Seniorów. Celem organizowanych wykładów, prelekcji, seminariów jest popularyzacja nauki, z zastosowaniem metodyki zajęć, dostosowywanej do wieku i wymagań osób dorosłych. W ramach działalności LCAS-u prowadzony jest: Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza, Klub SuperBabci i SuperDziadka, Klub Aktywnego Seniora LSM, Klub Aktywnego Seniora Bronowice. Wszystkie te formy prowadzone są w oparciu o realizację idei wolontariatu seniorów na rzecz innych potrzebujących osób.


Przedstawiciele lubelskich Seniorów na zakończenie uroczystości oddali Panu Prezydentowi klucz do Miasta.

Wieczór został uświetniony koncertem wielkiej gwiazdy polskiej sceny muzycznej - Krzysztofa Krawczyka, który wykonał swoje największe przeboje. W repertuarze znalazły się takie hity jak: Parostatek, Jak minął dzień, Bo jesteś ty, Jestem sobą, Pamiętam Ciebie z tamtych lat, Chciałem być, Mój przyjacielu i wiele innych.

Panie Krzysztofie, dziękujemy za piękny koncert!

Przedstawiciele seniorów napisali:

Był to naprawdę pięknie i profesjonalnie przygotowany koncert, zresztą czuliście i widzieliście Państwo sami jak seniorzy się bawią. Ten Koncert - to powrót do naszej młodości, to piosenki naszych lat.Dziękujemy wszystkim instytucjom z Lublina za ubogacenie i współudział w organizacji VI Lubelskich Dni Seniora.

Powiązana galeria: