W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zadania

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia seniorów poprzez integrację i aktywizację społeczną;
  2. monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów;
  3. podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie edukacji, kultury, rekreacji;
  4. współpraca z Radą Seniorów Miasta Lublin przy Prezydencie Miasta Lublin;
  5. współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami osób starszych;
  6. przedstawienie Prezydentowi Miasta Lublin miesięcznych wniosków, miesięcznych sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.