W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nabór wniosków "Najlepsi zostają w Lublinie"

11.03.201912:39

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin "Najlepsi zostają w Lublinie" ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w mieście Lublinie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane w terminie do 1 kwietnia br., w godzinach od 7.30 do 15.30, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39 w Lublinie.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

  1. ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę;
  2. uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
  3. jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
  4. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość miesięcznego stypendium, ustalono na poziomie równym 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wynagrodzenie to w 2018 r. wynosiło 2 100 zł, a zatem wysokość miesięcznego stypendium należnego za okres od października do grudnia 2018 r. wynosi 525 zł. Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie minimalne zostało ustalone na poziomie 2 250 zł, a zatem wysokość miesięcznego stypendium należnego za okres od stycznia do czerwca 2019 r. wynosi 562,50 zł.  Ogólna szacunkowa kwota przyznanego stypendium dla jednej osoby na rok akademicki 2018/2019 wynosi 4 950 zł.

Stypendia przyznane na rok akademicki 2018/2019 będą wypłacane w dwóch transzach:

  • w kwietniu 2019 r., za okres od października 2018 r. do lutego 2019 r.;
  • w październiku 2019 r., za okres od marca do czerwca 2019 r.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się w zakładce Dla studenta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 114 i pod numerem tel. 81 466 39 82.