Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nowe zasady dotyczące wycinek a okres lęgowy ptaków

17.02.201709:31

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy o ochronie przyrody, od początku 2017 roku, drzewo, które rośnie na terenie nieruchomości należącej do osoby fizycznej może zostać usunięte bez zezwolenia, jeżeli usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyjątkiem są tereny wpisane do rejestru zabytków i okres lęgowy ptaków, w czasie którego (od 1 marca do 15 października) nie wskazane jest dokonywanie wycinek.

Drzewa są siedliskiem ptaków i innych gatunków zwierząt jak i roślin chronionych, wobec powyższego, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody jest wprowadzony zakaz ich niszczenia w okresie od 1 marca do 15 października. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m.in. zakaz "umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania" (par. 6 ust. 1-3 rozporządzenia) i dotyczy to również osób fizycznych.

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki,  powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym.

Dodatkowo zgodnie z art. 131 ust 13 „kto  wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów – podlega karze aresztu albo grzywny"

W przypadku terenów wpisanych do rejestru zabytków (zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego: DOZ-OaiK-0701.103.2016) usunięcie drzewa lub krzewu wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to zarówno obiektów jak i całych układów urbanistycznych, gdy zabytek jest komponentem tego układu.