W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Szkolne Supermoce” i inne projekty w lubelskich szkołach

„Szkolne Supermoce” i inne projekty w lubelskich szkołach
02.04.202414:20

„Szkolne Supermoce” i „EU-geniusze z Lublina” to dwa nowe edukacyjne projekty unijne wspierające kształcenie ogólne, które będą realizowane w dziesięciu lubelskich szkołach. Miasto Lublin podpisało umowę na dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ponadto Miasto wspiera kształcenie zawodowe, tworząc dwa Branżowe Centra Umiejętności w dziedzinach robotyka i prace budowlane.

– W Lublinie postawiliśmy na szeroką ofertę i wysoki poziom nauczania na wszystkich etapach edukacji i we wszystkich typach szkół. Doposażamy i dostosowujemy nasze placówki oraz stale podnosimy jakość usług. W realizacji zdań od lat korzystamy ze środków unijnych, które pozwalają nam na realizację wielu wartościowych projektów, wykraczających poza standardowe ramy. W poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020 na 16 projektów edukacyjnych pozyskaliśmy niemal 39 mln zł, a ogólna ich wartość wyniosła ponad 60 mln zł. Dzięki nowym przedsięwzięciom między innymi dostosujemy nasze szkoły do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz do potrzeb nauczycieli i nauczycielek z niepełnosprawnościami – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nowe projekty edukacyjne będą realizowane w 7 szkołach podstawowych: SP nr 4 im. Adama Mickiewicza, SP nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w ZS nr 12, SP nr 15 im. Jana Pawła II, SP nr 21 im. Królowej Jadwigi, SP nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, SP nr 39 im. Szarych Szeregów, SP nr 52 im. Marii Konopnickiej oraz w 3 liceach ogólnokształcących: I LO im. Stanisława Staszica, VI LO im. Hugona Kołłątaja oraz XXIV LO w ZS nr 5 im. Jana Pawła II.

W ramach projektów „Szkolne Supermoce” i „EU-geniusze z Lublina" zostaną m.in. dostosowane szkoły i nauczanie do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz do potrzeb nauczycieli i nauczycielek z niepełnosprawnościami. W szkołach podstawowych planuje się doposażenie pracowni i gabinetów wykorzystywanych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami z niepełnosprawnością (gabinety psychologów, pedagogów, logopedów). Powstaną kąciki wyciszeń do bezpiecznego opanowania negatywnych emocji, pracownie sensoryczne, zostaną doposażone sale zajęć rewalidacyjnych, lekcyjnych a także korytarze szkolne. Wyposażenie będzie zgodne z Modelem Dostępnej Szkoły. W dwóch szkołach zaplanowano platformy schodowe, w kolejnej zaś system zabezpieczeń wejść i wyjść służący zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektów powstanie także dodatkowa oferta zajęć: wyrównawczych, rozwijających talenty, podnoszących wiedzę, kompetencje i umiejętności, a także zostanie zaproponowana dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna i z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczennic i uczniów. Projekt obejmie także doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, a także współpracę szkół ponadpodstawowych z uczelniami i pracodawcami w szczególności przy organizacji staży dla uczniów. Projekty obejmą także podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej.
Projekty będą realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 do końca sierpnia 2026 roku, a łączna ich wartość wyniesie ponad 6,6 mln zł.

Miasto przygotowuje się do realizacji kolejnego projektu w zakresie kształcenia zawodowego – utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie robotyka przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki. Formuła takich centrów jest nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Całkowita wartość przedsięwzięcia  wynosi ponad 14 mln zł i obejmuje m.in. remont części pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych, które będą wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu BCU, wyposażenie 5 pracowni specjalistycznych (pracowni cobotycznej, 2 pracowni robotycznych z robotami przemysłowymi, pracowni VR oraz pracowni robota edukacyjnego), zakup wyposażenia, m.in. sprzętu i oprogramowania, a także wsparcie działalności BCU. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Forum Automatyki i Robotyki Polskiej w Gliwicach.

Ponadto Miasto Lublin jest partnerem Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin w projekcie „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie prace budowlane w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego. Centrum będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży prac budowlanych. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ok. 10 mln zł.