W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Kontrole nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odpadów - podsumowanie

04.06.201912:58

W marcu br. Straż Miejska Miasta Lublin we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Lublin przystąpiła do kontroli tzw. nieruchomości niezamieszkałych. Są nimi m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym sklepy i lokale usługowe. Nieruchomości niezamieszkałe na terenie Miasta Lublin nie są włączone do gminnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z tym właściciele tego typu nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne, powinni mieć podpisane umowy na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów oraz podstawione pojemniki, co było sprawdzane podczas przeprowadzanych kontroli.

Poniżej przekazuję statystyki Straży Miejskiej Miasta Lublin, dotyczące kontroli zawartych umów dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • Od 20 marca prowadzona była kontrola na terenie Dzielnicy Czechów. W tym okresie sprawdzono 285 obiektów handlowych i usługowych. Sporządzono 196 protokołów kontroli.
  •  
  • 44 obiekty handlowe i usługowe, które podpisały umowy we własnym zakresie, posiadały pojemniki komercyjne z firmami odbierającymi śmieci.
  •  
  • W 7 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 2 300 zł. Ukarane zostały podmioty nie posiadające umowy i wyrzucające odpady do pojemników komunalnych.
  •  
  • W przypadku 158 obiektów handlowych i usługowych odpady wrzucane były do pojemników komunalnych (pojemniki zostały wskazane przez pracowników i właścicieli lokali handlowych i usługowych).
  •  
  • Administracje osiedli przedstawiły nowe aneksy umów zawartych z firmą odbierającą odpady i uzupełniły pojemniki.

Kontrole nieruchomości niezamieszkałych będą realizowane sukcesywnie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na terenie całego Miasta Lublin w oparciu o zaplanowane harmonogramy, jak i interwencyjne zgłoszenia.

Na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straż Miejska Miasta Lublin prowadzi kontrole nieruchomości niezamieszkałych w zakresie wykonania obowiązku mówiącego o tym, że właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

logo ekolublin

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom