W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto Lublin kontynuuje walkę ze smogiem

Miasto Lublin kontynuuje walkę ze smogiem
02.12.202110:57

Program Ograniczania Niskiej Emisji, EkoPatrol, akcja ,,Wymień piec – zyskaj zdrowie”, czy kampania „Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę” to tylko niektóre z przedsięwzięć, jakie Miasto Lublin realizuje w celu poprawy jakości powietrza.

– Jednym z priorytetów Miasta w zakresie ochrony środowiska jest walka ze smogiem. Liczne miejskie inicjatywy obejmują m.in. dopłaty do wymiany pieców, przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, działania EkoPatrolu Straży Miejskiej czy kampanie edukacyjne skierowane do mieszkańców. Bez zaangażowania mieszkańców te działania nie byłyby kompletne, dlatego zachęcamy do wspólnej pracy, która przyczyni się do poprawy naszego zdrowia oraz stanu środowiska. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, w związku z czym wszyscy musimy dbać o jego czystość i jakość – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Jedną z najważniejszych inicjatyw prowadzonych przez Miasto jest Program Ograniczania Niskiej Emisji. Przewiduje on dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym na inne bardziej ekologiczne systemy – ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, system hybrydowy (z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program jest finansowany w całości z budżetu Miasta Lublin. W 2021 roku udzielono już blisko 930 tys. zł dotacji oraz usunięto ponad 100 pieców i kotłów na paliwo stałe. Od początku istnienia Programu (od 2013 r.) wypłacono dotacje w wysokości ponad 4,5 mln zł, dzięki czemu udało się zlikwidować 785 kotłów i pieców.

Aby przystąpić do Programu Ograniczania Niskiej Emisji należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Dotacja w wysokości do 50% poniesionych kosztów przysługuje na wymianę pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym, które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu i są jedynym źródłem ogrzewania. Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z programu po złożeniu wniosku powinni wstrzymać się z wymianą systemu ogrzewania do momentu, w którym pracownicy Urzędu protokolarnie potwierdzą, że likwidowane źródło grzewcze jest jedynym źródłem ogrzewania dla danej nieruchomości. Wnioski o przystąpienie do programu można składać przez cały rok. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin oraz na stronie lublin.eu.

Straż Miejska Miasta Lublin w ramach EkoPatrolu przeprowadza kontrole na terenie Miasta Lublin m.in. w zakresie spalania w piecach niedozwolonych substancji, czy spalania odpadów na wolnym powietrzu. W 2021 roku przeprowadzono 984 kontrole oraz wystawiono 50 mandatów karnych na kwotę 8300 zł. Oprócz wykonywania czynności kontrolnych Strażnicy Miejscy edukują mieszkańców na temat prawidłowej techniki palenia w piecach oraz informują o możliwości przystąpienia do Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Ponadto w bieżącym roku Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin przekazał Straży Miejskiej dron wraz z osprzętem umożliwiającym m.in. kontrolę stanu powietrza oraz jakości paliw spalanych w kotłach.

Jednocześnie Miasto Lublin realizuje liczne działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony powietrza. W listopadzie br. został rozstrzygnięty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn: ,,Wymień piec – zyskaj zdrowie”. Jest to akcja edukacyjno-informacyjna, która ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Lublina na temat wpływu spalania paliw niskiej jakości na zdrowie i jakość powietrza oraz zachęcenie ich do skorzystania z programów pomocowych na wymianę systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. Działania edukacyjno-informacyjne zostaną przeprowadzone w grudniu br.

Ponadto trwa kolejna edycja kampanii edukacyjnej „Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę”, która obejmuje różnorodne inicjatywy na na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. W ramach kampanii w przestrzeni miasta od listopada prowadzona jest akcja billboardowa. Kontynuowane są także działania edukacyjne w szkołach z wykorzystaniem pyłomierzy osobistych, służących do pomiarów stężenia pyłów PM1, PM 2,5, PM 10 oraz temperatury, wilgotności powierza i ciśnienia atmosferycznego, które zostały zakupione w ramach ubiegłorocznej odsłony kampanii. Od ubiegłego miesiąca urządzenia wraz z wystawą tematyczną i materiałami edukacyjnymi są przekazywane do placówek na terenie Lublina. Działania te Miasto planuje realizować w ciągu całego sezonu grzewczego.

Podobnie jak w ubiegłym roku, prowadzona jest także akcja wydawania tabliczek z hasłem „Dbam o dobrą atmosferę - Nie truję sąsiada”. Są one przekazywane mieszkańcom, którzy w tym roku przystąpili do Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz wszystkim chętnym, którzy byli beneficjentami Programu w poprzednich latach.

Mieszkańcy mają także możliwość na bieżąco sprawdzać informacje o jakości powietrza w Lublinie. W tym zakresie Miasto współpracuje z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i jest współużytkownikiem automatycznej stacji monitoringu powietrza znajdującej się przy ul. Obywatelskiej 13. Wyniki pomiarów są udostępniane między innymi na stronie internetowej Miasta Lublin lublin.eu/lublin/powietrze, na stronie internetowej GIOŚ powietrze.gios.gov.pl, a także poprzez aplikację „Jakość powietrza w Polsce”. Dane o jakości powietrza są aktualizowane co godzinę.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest złożyć deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację można złożyć przez internet bezpośrednio do CEEB www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej do właściwego urzędu gminy. Od 1 lipca br. do Urzędu Miasta Lublin wpłynęło prawie 1 500 deklaracji.

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom