Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Miejski Konserwator Zabytków o wycince drzew na nieruchomościach zabytkowych

13.03.201710:57

Przypominamy, że wprowadzona od początku 2017 roku wolność wycinania drzew przez prywatnych właścicieli nieruchomości (w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej), nie dotyczy gruntów znajdujących pod ochroną konserwatora zabytków.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (z dnia 16 grudnia 2016 r. - Dz. U 2016.2134) nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., która w obecnej formie przewiduje w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaznacza się, że wprowadzenie ww. nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym normy zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 tej ustawy pozostają podstawowymi narzędziami ochrony zabytkowych form zakomponowanej zieleni. Zatem pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit f i g ww. ustawy lub położonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, zawierających formy zaprojektowanej zieleni, albo których zieleń jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków komponentem tych układów (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne i inne).

Wprowadzona od początku 2017 roku wolność wycinania drzew przez prywatnych właścicieli nieruchomości (w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej), nie dotyczy gruntów znajdujących pod ochroną konserwatora zabytków. Szczegółowe wytyczne, dotyczące tego zagadnienia zostały zawarte w piśmie rozesłanym do wojewódzkich konserwatorów zabytków przez Generalnego Konserwatora Zbytków dnia 03.01.2017 r.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie poinformował prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów lubelskich gmin, że:

„Dokonanie wycinki lub innej ingerencji w drzewostan i krzewy rosnące na nieruchomościach zabytkowych – z pominięciem uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków będzie traktowane jak samowola, która może prowadzić do odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 108 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”

Poniżej mapa działania obszarowego Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

mapa działania obszarowego Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie

baner_nowy_system_segregacji

baner_miejsca_dla_ciebie